Egzamin - Prawa Człowieka

Szanowni Państwo,

planowane terminy egzaminów z praw człowieka to:

14/06 - przedtermin - godziny i rejestracja - USOS

sesja letnia:
21/06 - godziny i rejestracja - USOS
28/06 - godziny i rejestracja - USOS

sesja poprawkowa:
10/09 - godziny i rejestracja - USOS
15/09 - godziny i rejestracja - USOS

Proszę być przygotowanym do rozpoczęcia egzaminu na 15 min przed godziną swojej rejestracji - egzamin może odbyć się chwilę wcześniej, jak i może się odbyć z drobnym opóźnieniem czasowym.
Zostaną Państwo dodani do swoich grup egzaminacyjnych przed godziną swojego egzaminu.

Egzamin przedterminowy - Prawa Człowieka

Szanowi Państwo, uprzejmie informujemy, iż egzamin przedterminowy z przedmiotu Prawa Człowieka odbędzie się w dacie ostatniego wykładu, tj. 14 czerwca. Zapisy odbędą się za pośrednictwem systemu USOS.

Egzaminy z przedmiotu "Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie"

Uprzejmie informuję, że egzaminy z przedmiotu "Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie" odbędą się w następujących terminach:

I. studia stacjonarne:

20 maja 2021 r. o godz. 10:30 (egzamin przedterminowy);
10 czerwca 2021 r. o godz. 10:30;
9 września 2021 r. o godz. 10:30;
16 września 2021 r. o godz. 10:30;

II. studia niestacjonarne:
22 maja 2021 r. o godz. 11:00 (egzamin przedterminowy);
19 czerwca 2021 r. o godz. 11:00;
11 września 2021 r. o godz. 11:00;
18 września 2021 r. o godz. 11:00.

Egzamin będzie miał formy testu jednokrotnego wyboru, który będzie się składał z 10 pytań.

Compliance - terminy egzaminów

W bieżącym roku akademickim egzaminy z Compliance odbędą się w następujących terminach (są wspólne dla kierunków prawo i administracja):

25.01.2020r. - w godzinach zajęć - przedtermin

1.02.2020r. g. 13:15-14:45

15.02.2020r. g. 13:15-14:45

22.02.2020r. g. 13:15-14:45

Rejestracja na egzaminy będzie odbywać się w systemie USOS na początku stycznia 2021 r.

Egzamin z prawa karnego wykonawczego

W bieżącym roku akademickim egzamin z prawa karnego wykonawczego jest egzaminem ustnym. Student odpowiada na cztery pytania otwarte zawarte w wylosowanym zestawie. Zaliczenie ćwiczeń pozwala na uchylenie się od odpowiedzi na jedno wybrane przez siebie pytanie.

Egzamin ustny będzie prowadzony w grupach trzyosobowych. Przewidywany czas egzaminu dla trzyosobowej grupy studentów to 30 min.

Terminy egzaminów dla studiów stacjonarnych:
18-22.01.2021 – egzamin przedterminowy
3-4.02.2021 – egzamin w sesji zimowej
23.02.2021 – egzamin w sesji poprawkowej

Terminy egzaminów dla studiów niestacjonarnych:
16.01.2021 – egzamin przedterminowy
5.02.2021 – egzamin w sesji zimowej
19.02.2021 – egzamin w sesji poprawkowej

Rejestracja na egzaminy będzie odbywać się w systemie USOS na początku stycznia 2021 r.

Rozpoczęcie ćwiczeń z prawa karnego wykonawczego

Rozpoczęcie ćwiczeń z Prawa karnego wykonawczego planowane jest po pierwszym wykładzie, tj. dla trybu prawa stacjonarnego od 12 października, dla trybu prawa niestacjonarnego od 16 i 17 października.

Seminaria z prawa karnego wykonawczego

Seminaria z prawa karnego wykonawczego dla IV i V roku dla studiów stacjonarnych będą prawdopodobnie odbywać się we wtorki w godz. 14-15.30 (IV rok) i 15.45-17.15 (V rok). Będą mieć formę hybrydową (1 spotkanie w miesiącu w zwykłym trybie) zgodnie z życzeniami studentów. Ostateczny termin zostanie potwierdzony po wskazaniu sali na zajęcia stacjonarne przez dziekanat.

Egzaminy z przedmiotu "Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie"

Egzaminy z Zatrzymania i tymczasowego aresztowania w sesji letniej odbędą się w następujących terminach:

studia stacjonarne:

w formie testu on-line przez platformę MS Teams:

4 czerwca 2020 r. o godz. 10:30 (przedtermin);
15 czerwca 2020 r. o godz. 17:00;

i w formie tradycyjnej:

3 września 2020 r. o godz. 17:00;
14 września 2020 r. o godz. 12:00;

studia niestacjonarne:

w formie testu on-line przez platformę MS Teams:

13 czerwca 2020 r. o godz. 14:00 (przedtermin);
25 czerwca 2020 r. o godz. 10:30;

i formie tradycyjnej:

3 września 2020 r. o godz. 11:00;
14 września 2020 r. o godz, 11:00.

Zapisy prowadzone będą przez USOS.

Prawa człowieka - egzaminy w sesji letniej i poprawkowej letniej

Egzaminy z Praw człowieka w sesji letniej odbędą się w formie ustnej on-line przez platformę MS Teams w następujących terminach:

22 czerwca 2020r.
1 lipca 2020r.

Zapisy prowadzone będą przez USOS. W USOS dostępne będą godziny konkretnych grup egzaminacyjnych egzaminów w formie ustnej on-line (po 3 osoby w jednej grupie odpowiadających).Egzaminy z Praw człowieka w sesji letniej poprawkowej odbędą się w formie tradycyjnej

7 września 2020r.
23 września 2020r.
Zapisy prowadzone będą przez USOS.

Więcej artykułów…

  • 1
  • 2

Szukaj