Compliance - terminy egzaminów

W bieżącym roku akademickim egzaminy z Compliance odbędą się w następujących terminach (są wspólne dla kierunków prawo i administracja):

25.01.2020r. - w godzinach zajęć - przedtermin

1.02.2020r. g. 13:15-14:45

15.02.2020r. g. 13:15-14:45

22.02.2020r. g. 13:15-14:45

Rejestracja na egzaminy będzie odbywać się w systemie USOS na początku stycznia 2021 r.

Egzamin z prawa karnego wykonawczego

W bieżącym roku akademickim egzamin z prawa karnego wykonawczego jest egzaminem ustnym. Student odpowiada na cztery pytania otwarte zawarte w wylosowanym zestawie. Zaliczenie ćwiczeń pozwala na uchylenie się od odpowiedzi na jedno wybrane przez siebie pytanie.

Egzamin ustny będzie prowadzony w grupach trzyosobowych. Przewidywany czas egzaminu dla trzyosobowej grupy studentów to 30 min.

Terminy egzaminów dla studiów stacjonarnych:
18-22.01.2021 – egzamin przedterminowy
3-4.02.2021 – egzamin w sesji zimowej
23.02.2021 – egzamin w sesji poprawkowej

Terminy egzaminów dla studiów niestacjonarnych:
16.01.2021 – egzamin przedterminowy
5.02.2021 – egzamin w sesji zimowej
19.02.2021 – egzamin w sesji poprawkowej

Rejestracja na egzaminy będzie odbywać się w systemie USOS na początku stycznia 2021 r.

Rozpoczęcie ćwiczeń z prawa karnego wykonawczego

Rozpoczęcie ćwiczeń z Prawa karnego wykonawczego planowane jest po pierwszym wykładzie, tj. dla trybu prawa stacjonarnego od 12 października, dla trybu prawa niestacjonarnego od 16 i 17 października.

Seminaria z prawa karnego wykonawczego

Seminaria z prawa karnego wykonawczego dla IV i V roku dla studiów stacjonarnych będą prawdopodobnie odbywać się we wtorki w godz. 14-15.30 (IV rok) i 15.45-17.15 (V rok). Będą mieć formę hybrydową (1 spotkanie w miesiącu w zwykłym trybie) zgodnie z życzeniami studentów. Ostateczny termin zostanie potwierdzony po wskazaniu sali na zajęcia stacjonarne przez dziekanat.

Egzaminy z przedmiotu "Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie"

Egzaminy z Zatrzymania i tymczasowego aresztowania w sesji letniej odbędą się w następujących terminach:

studia stacjonarne:

w formie testu on-line przez platformę MS Teams:

4 czerwca 2020 r. o godz. 10:30 (przedtermin);
15 czerwca 2020 r. o godz. 17:00;

i w formie tradycyjnej:

3 września 2020 r. o godz. 17:00;
14 września 2020 r. o godz. 12:00;

studia niestacjonarne:

w formie testu on-line przez platformę MS Teams:

13 czerwca 2020 r. o godz. 14:00 (przedtermin);
25 czerwca 2020 r. o godz. 10:30;

i formie tradycyjnej:

3 września 2020 r. o godz. 11:00;
14 września 2020 r. o godz, 11:00.

Zapisy prowadzone będą przez USOS.

Prawa człowieka - egzaminy w sesji letniej i poprawkowej letniej

Egzaminy z Praw człowieka w sesji letniej odbędą się w formie ustnej on-line przez platformę MS Teams w następujących terminach:

22 czerwca 2020r.
1 lipca 2020r.

Zapisy prowadzone będą przez USOS. W USOS dostępne będą godziny konkretnych grup egzaminacyjnych egzaminów w formie ustnej on-line (po 3 osoby w jednej grupie odpowiadających).Egzaminy z Praw człowieka w sesji letniej poprawkowej odbędą się w formie tradycyjnej

7 września 2020r.
23 września 2020r.
Zapisy prowadzone będą przez USOS.

Prawa człowieka - przedtermin - szczegóły

Szanowni Państwo, egzamin przedterminowy z Praw Człowieka odbędzie się w dniu 8 czerwca 2020r. w formie ustnej w grupach 3 osobowych. Zapisy na przedtermin prowadzone sa przez USOS. Zapisy są otwarte do dnia czerwca 2020r.

Egzamin przedterminowy z Praw Człowieka

Egzamin przedterminowy z przedmiotu Prawa Człowieka obecnie przewidywany jest na dzień 8 czerwca 2020r. w formie ustnej. Szczegóły zostaną podane na wykładzie. Realizacja tego trybu egzaminu zostanie także potwierdzona.

Zajęcia prowadzone na odległość

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż zajęcia prowadzone w Zakładzie Prawa Karnego Wykonawczego będą odbywać się w następującej formie:

1. Seminarium IV roku - prof. B. Stańdo-Kawecka - materiały na platformie Pegaz
2. Seminarium V roku - prof. B. Stańdo-Kawecka - kontakt mailowy (rozdziały prac do sprawdzenia) + telefoniczny po uprzednim ustaleniu terminu
3. Prawa człowieka - wykład - dr B. Baran - MS Teams przy użyciu audio/video + prezentacja - wszystko w czasie odbywania się wykładu wg. harmonogramu
4. Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie - konwersatorium - dr S. Tarapata - MS Teams przy użyciu video + prezentacja

Więcej artykułów…

  • 1
  • 2

Szukaj