W dniach 20-21 czerwca 2018 r. miała miejsce wizyta grupy studentów z uniwersytetu w Baltimore (University of Baltimore) pod opieką dr Gabrieli Wasileski. Studenci z USA uczestniczyli w wykładzie prowadzonym przez dr hab. Barbarę Stańdo-Kawecką, prof. UJ z udziałem dr Beaty Baran na temat systemu sankcji stosowanych w Polsce wobec nieletnich i dorosłych sprawców przestępstw oraz zasad ich wykonywania. Amerykańska grupa miała okazję zobaczyć, jak wygląda praktyka stosowania norm polskiego prawa karnego wykonawczego, odwiedzając Zakład Karny w Tarnowie. Wiele rozwiązań funkcjonujących w polskim systemie penitencjarnym, takich jak np. mechanizmy ochrony praw osób pozbawionych wolności czy domy dla matki z dzieckiem przy zakładach karnych, spotkało się z dużym zainteresowaniem amerykańskich studentów.

 

Szukaj