Terminy egzaminów - Prawo Karne Wykonawcze

Terminy egzaminów z przedmiotu Prawo Karne Wykonawcze - r. akad. 2019/2020:

Studia stacjonarne:
16 stycznia 2020 g. 12:15-14:30, s. 219
30 stycznia 2020 g. 12:00-14:00, s. 218
17 lutego 2020 g. 10:00-12:00, s. 218
20 lutego 2020 g. 10:00-12:00, s. 218

Studia niestacjonarne:
18 stycznia 2020 g. 15:30-17:00, s. 223
31 stycznia 2020 g. 15:00-17:00, s. 316
8 lutego 2020, g. 9:30-11:30, s. 223
21 lutego 2020, g. 15:00-17:00, s. 218

Szukaj