Egzamin z prawa karnego wykonawczego

W bieżącym roku akademickim egzamin z prawa karnego wykonawczego jest egzaminem ustnym. Student odpowiada na cztery pytania otwarte zawarte w wylosowanym zestawie. Zaliczenie ćwiczeń pozwala na uchylenie się od odpowiedzi na jedno wybrane przez siebie pytanie.

Egzamin ustny będzie prowadzony w grupach trzyosobowych. Przewidywany czas egzaminu dla trzyosobowej grupy studentów to 30 min.

Terminy egzaminów dla studiów stacjonarnych:
18-22.01.2021 – egzamin przedterminowy
3-4.02.2021 – egzamin w sesji zimowej
23.02.2021 – egzamin w sesji poprawkowej

Terminy egzaminów dla studiów niestacjonarnych:
16.01.2021 – egzamin przedterminowy
5.02.2021 – egzamin w sesji zimowej
19.02.2021 – egzamin w sesji poprawkowej

Rejestracja na egzaminy będzie odbywać się w systemie USOS na początku stycznia 2021 r.

Szukaj