Compliance - terminy egzaminów

W bieżącym roku akademickim egzaminy z Compliance odbędą się w następujących terminach (są wspólne dla kierunków prawo i administracja):

25.01.2020r. - w godzinach zajęć - przedtermin

1.02.2020r. g. 13:15-14:45

15.02.2020r. g. 13:15-14:45

22.02.2020r. g. 13:15-14:45

Rejestracja na egzaminy będzie odbywać się w systemie USOS na początku stycznia 2021 r.

Szukaj