Egzamin - Prawa Człowieka

Szanowni Państwo,

planowane terminy egzaminów z praw człowieka to:

14/06 - przedtermin - godziny i rejestracja - USOS

sesja letnia:
21/06 - godziny i rejestracja - USOS
28/06 - godziny i rejestracja - USOS

sesja poprawkowa:
10/09 - godziny i rejestracja - USOS
15/09 - godziny i rejestracja - USOS

Proszę być przygotowanym do rozpoczęcia egzaminu na 15 min przed godziną swojej rejestracji - egzamin może odbyć się chwilę wcześniej, jak i może się odbyć z drobnym opóźnieniem czasowym.
Zostaną Państwo dodani do swoich grup egzaminacyjnych przed godziną swojego egzaminu.

Szukaj