Egzamin z prawa karnego wykonawczego

Prawo karne wykonawcze semestr zimowy 2021/2022 – egzamin

W roku akad. 2021/22 egzamin z prawa karnego wykonawczego jest egzaminem ustnym prowadzonym na platformie Teams. Studenci zdają egzamin w grupach trzyosobowych. Każda osoba przystępująca do egzaminu losuje zestaw zawierający cztery pytania. Studenci mający zaliczenie z ćwiczeń mogą zwolnić się od odpowiedzi na jedno wskazane przez siebie pytanie. Studenci zapisują się na egzamin w systemie USOS, przy czym w przeddzień egzaminu otrzymują w Teams informację, o której godzinie mają oczekiwać na połączenie. W czasie egzaminu student ma włączoną kamerę. Zapisy w systemie USOS będą otwarte od 11.01.2022.

Terminy egzaminów na studiach stacjonarnych:
1. 18.01, godz. 10.00-13.30,
2. 19.01, godz. 15.00-18.30,
3. 20.01, godz. 9.30 -12.15 (dwie grupy),
4. 24.01, godz. 10-13.30 (dwie grupy),
5. 27.01, godz. 12-15.30,
6. 31.01, godz. 10-13.30,
7. 1.02, godz. 10-13.30,
8. 2.02, godz. 10-13.30,
9. 21.02, godz. 10-13.30,
10. 23.02, godz. 10-13.30.

Terminy egzaminów na studiach niestacjonarnych:
1. 21.01, godz. 10-13.30 i 16-18.30,
2. 22.01, godz. 10-13.30,
3. 5.02, godz. 10-13.30,
4. 23.02, godz. 10-13.30.

Szukaj