Terminy egzaminów - Prawa Człowieka

Szanowni Państwo, Planowane są następujące terminy egzaminów z przedmiotu Prawa Człowieka:

- przedtermin w formie pisemnej on-line - 6 czerwca w godzinach wykładu
- termin sesyjny w formie w formie pisemnej stacjonarnej - 15 czerwca godz. 10:00 s. 219 ul. Olszewskiego 2
- terminy sesyjny w formie pisemnej on-line - 28 czerwca g. 10:00
-sesja poprawkowa w formie pisemnej on-line - 9 września g. 10:00
- sesja poprawkowa w formie pisemnej stacjonarnie - 15 września g. 10:00 s. 12, Krupnicza 33a

W zakresie formy pisemnej on-line, platforma za pomocą, której zostanie przeprowadzony egzamin zostanie podana z odpowiednim wyprzedzeniem.

Szukaj