Seminaria z prawa karnego wykonawczego

Seminaria z prawa karnego wykonawczego dla IV i V roku dla studiów stacjonarnych będą prawdopodobnie odbywać się we wtorki w godz. 14-15.30 (IV rok) i 15.45-17.15 (V rok). Będą mieć formę hybrydową (1 spotkanie w miesiącu w zwykłym trybie) zgodnie z życzeniami studentów. Ostateczny termin zostanie potwierdzony po wskazaniu sali na zajęcia stacjonarne przez dziekanat.

Egzaminy z przedmiotu "Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie"

Egzaminy z Zatrzymania i tymczasowego aresztowania w sesji letniej odbędą się w następujących terminach:

studia stacjonarne:

w formie testu on-line przez platformę MS Teams:

4 czerwca 2020 r. o godz. 10:30 (przedtermin);
15 czerwca 2020 r. o godz. 17:00;

i w formie tradycyjnej:

3 września 2020 r. o godz. 17:00;
14 września 2020 r. o godz. 12:00;

studia niestacjonarne:

w formie testu on-line przez platformę MS Teams:

13 czerwca 2020 r. o godz. 14:00 (przedtermin);
25 czerwca 2020 r. o godz. 10:30;

i formie tradycyjnej:

3 września 2020 r. o godz. 11:00;
14 września 2020 r. o godz, 11:00.

Zapisy prowadzone będą przez USOS.

Prawa człowieka - egzaminy w sesji letniej i poprawkowej letniej

Egzaminy z Praw człowieka w sesji letniej odbędą się w formie ustnej on-line przez platformę MS Teams w następujących terminach:

22 czerwca 2020r.
1 lipca 2020r.

Zapisy prowadzone będą przez USOS. W USOS dostępne będą godziny konkretnych grup egzaminacyjnych egzaminów w formie ustnej on-line (po 3 osoby w jednej grupie odpowiadających).Egzaminy z Praw człowieka w sesji letniej poprawkowej odbędą się w formie tradycyjnej

7 września 2020r.
23 września 2020r.
Zapisy prowadzone będą przez USOS.

Prawa człowieka - przedtermin - szczegóły

Szanowni Państwo, egzamin przedterminowy z Praw Człowieka odbędzie się w dniu 8 czerwca 2020r. w formie ustnej w grupach 3 osobowych. Zapisy na przedtermin prowadzone sa przez USOS. Zapisy są otwarte do dnia czerwca 2020r.

Egzamin przedterminowy z Praw Człowieka

Egzamin przedterminowy z przedmiotu Prawa Człowieka obecnie przewidywany jest na dzień 8 czerwca 2020r. w formie ustnej. Szczegóły zostaną podane na wykładzie. Realizacja tego trybu egzaminu zostanie także potwierdzona.

Zajęcia prowadzone na odległość

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż zajęcia prowadzone w Zakładzie Prawa Karnego Wykonawczego będą odbywać się w następującej formie:

1. Seminarium IV roku - prof. B. Stańdo-Kawecka - materiały na platformie Pegaz
2. Seminarium V roku - prof. B. Stańdo-Kawecka - kontakt mailowy (rozdziały prac do sprawdzenia) + telefoniczny po uprzednim ustaleniu terminu
3. Prawa człowieka - wykład - dr B. Baran - MS Teams przy użyciu audio/video + prezentacja - wszystko w czasie odbywania się wykładu wg. harmonogramu
4. Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie - konwersatorium - dr S. Tarapata - MS Teams przy użyciu video + prezentacja

Wyjazd do Zakładu Karnego w Wadowicach w dniu 28 listopada 2019 r.

Osoby udające się do Zakładu Karnego w Wadowicach w dniu 28 listopada 2019 r. przy wykorzystaniu publicznej komunikacji mogą spotkać się z opiekunem grupy dr hab. Barbarą Stańdo-Kawecką na dworcu autobusowym przy Dworcu Wschodnim o 8.00. Autobus do Wadowic odjeżdża o 8.10.

Terminy egzaminów - Prawo Karne Wykonawcze

Terminy egzaminów z przedmiotu Prawo Karne Wykonawcze - r. akad. 2019/2020:

Studia stacjonarne:
16 stycznia 2020 g. 12:15-14:30, s. 219
30 stycznia 2020 g. 12:00-14:00, s. 218
17 lutego 2020 g. 10:00-12:00, s. 218
20 lutego 2020 g. 10:00-12:00, s. 218

Studia niestacjonarne:
18 stycznia 2020 g. 15:30-17:00, s. 223
31 stycznia 2020 g. 15:00-17:00, s. 316
8 lutego 2020, g. 9:30-11:30, s. 223
21 lutego 2020, g. 15:00-17:00, s. 218

Seminaria magisterskie z prawa karnego wykonawczego

W Zakładzie Prawa Karnego Wykonawczego UJ dr hab. Barbara Stańdo-Kawecka, prof. UJ będzie prowadzić następujące seminaria magisterskie z prawa karnego wykonawczego w roku akad. 2019/2020:

studia stacjonarne
seminarium dla IV roku, wtorek, godz. 14-15.30, p. 226 przy ul. Olszewskiego 2
seminarium dla V roku, wtorek, godz. 15.45-17.15, p. 226 przy ul. Olszewskiego 2

studia niestacjonarne
planowana jest jedna grupa seminaryjna wspólna dla IV i V roku w soboty w terminach zjazdów, godz. 17.15- 19.30, p. 226 przy ul. Olszewskiego 2

Zapisy na seminaria magisterskie odbywają się przez system USOS.

Terminy egzaminu z Praw Człowieka

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że egzaminy z przedmiotu Prawa Człowieka odbędą się w następujących terminach:
Egzamin przedterminowy - na ostatnim wykładzie
Terminy sesyjne:
17.06, godz 16:00 - sala 218
24.06, godz. 9:45 - sala 316
2.09, godz. 9:45 - sala 317
9.09, godz. 9:45 - sala 317

Więcej artykułów…

Szukaj