W październiku 2018 r. ruszy trzecia edycja Młodzieżowej Akademii Praw Obywatelskich. Informacje o naborze już wkrótce!
29.03.2018 miała miejsce uroczystość zakończenia zajeć w ramach drugiej edycji Młodzieżowej Akademii Praw Obywatelskich. 26 uczniów otrzymało dyplomy absolwenta Akademii oraz drobne upominki. Dwie osoby z tej grupy, które uzyskały najwyższy wynik z egzaminu końcowego zostały laureatammi Akademii, otrzymując możliwość skorzystania ze zwolnienia z egzaminu z Prawa konstytucyjnego na warunkach określony w regulaminie Akademii. Wszystkim absolwentom Akademii serdecznie gratulujemy.