W roku akademickim 2017/2018 Katedra Prawa Konstytucyjnego UJ realizuje drugą edycję programu edukacyjnego pt. „Młodzieżowa Akademia Praw Obywatelskich”, w którym uczestniczy 55 uczniów renomowanych krakowskich liceów (I LO im. B. Nowodworskiego, II LO im. Króla Jana III Sobieskiego, V LO im. A. Witkowskiego, VI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza, VII Prywatne LO im M. Reja, VIII LO im. St. Wyspiańskiego). Ubiegłoroczną pierwszą edycję programu ukończyło 50 uczniów. Wielu z nich rozpoczęło później studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Program "Młodzieżowa Akademia Praw Obywatelskich" ma na celu zainteresowanie licealistów, głównie maturzystów, problematyką konstytucyjną, w szczególności problematyką praw i wolności jednostki, a także kształtowanie świadomości prawnej i obywatelskiej oraz zachęcenie do studiowania na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajęcia w ramach Akademii odbywają się raz w tygodniu w pomieszczeniach Wydziału Prawa i Administracji UJ. Mają formę seminariów, warsztatów oraz dyskusji z zaproszonymi gośćmi. Uczniowie uczestniczą również w wybranych wykładach kursowych prowadzonych na studiach prawniczych. Osobą koordynującą realizację programu jest dr hab. Monika Florczak-Wątor.