Za nami pierwszy miesiąc zajęć w ramach drugiej edycji Młodzieżowej Akademii Praw Obywatelskich. Wykład inauguracyjny poświęcony prawu karnemu on line wygłosił 5 X dr Mikołaj Małecki z Katedry Prawa Karnego UJ. Słuchacze Akademii mogli się dowiedzieć m.in. o tym, kiedy można odpowiadać karnie za udostępnianie postów na Facebooku lub ich lajkowanie. Przedmiotem spotkania z dr hab. Moniką Florczak-Wątor z Katedry Prawa Konstytucyjnego UJ w dniu 12 X była z kolei problematyka źródeł prawa. Zastanawialiśmy się nad multicentrycznością prawa i jego poszczególnymi elementami. Tydzień później słuchacze Akademii uczestniczyli w wykładzie dr hab. Michała Kowalskiego z Katedry Prawa Publicznego UJ na temat reparacji wojennych. Był to wykład kursowy dla studentów studiów prawniczych. I w końcu 25 X odbyło się spotkanie z Prof. dr hab. Krzysztofem Wojtyczkiem, sędzią Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasbourgu. Profesor podzielił się z nami swoimi przemyśleniami na temat demokracji konstytucyjnej w erze globalizacji, a później odpowiadał na pytania słuchaczy Akademii.