LMaliarchuk

mgr Liliia Maliarchuk

Ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa w Lwowskim Uniwersytecie im. Iwana Franki w 2013 roku. Obroniła pracę magisterską na temat: „Skarga konstytucyjna jako środek ochrony praw i wolności jednostki: perspektywa wprowadzenia na Ukrainie”. W trakcie studiów na Uniwersytecie Lwowskim skończyła Szkole Prawa Polskiego i Europejskiego (roczny program przy współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim 2010-2011 r.). Dzięki bardzo dobrym wynikom w Szkole została zakwalifikowana na roczny pobyt naukowy na Uniwersytecie Jagiellońskim (2011-2012 r.). W maju 2013 r. odbyła staż w Trybunale Konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej.

Od 2013 roku jest doktoranką w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Uniwersytecie Jagiellońskim w ramach programu stypendialnego dla obywateli krajów należących do Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej podejmujących w Polsce studia doktoranckie w dziedzinie nauk humanistyczno-społecznych. Temat pracy doktorskiej: „Rola Sądu Konstytucyjnego Ukrainy w ochronie praw i wolności człowieka”.

W kwietniu 2016 roku odbyła tygodniowy pobyt badawczy na Uniwersytecie w Helsinkach, gdzie na seminarium doktorantów wygłosiła referat na temat „Dostęp jednostki do sądownictwa konstytucyjnego w Polsce i na Ukrainie”. Z 11 kwietnia 2016 roku do 8 lipca 2016 była stażystką w Sejmie Rzeczypospolitej Polski oraz stażystą gościem Uniwersytetu Warszawskiego.

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nauczanie:

 • Prawo konstytucyjne Ukrainy (ćwiczenia) - Szkoła Prawa Ukraińskiego

Znajomość języków:

 • ukraiński (ojczysty)
 • polski
 • rosyjski
 • angielski
 • niemiecki

Zainteresowania naukowe:

 • prawo konstytucyjne
 • prawa człowieka
 • sądownictwo konstytucyjne
 • prawo międzynarodowe
 • prawo Unii Europejskiej

Publikacje naukowe

Wykaz Publikacji:

 1. An access of individuals to the Constitutional Court of Ukraine (w:) Zasady prawne gwarancji i ochrony praw i wolności człowieka, red. A. Hetmana, Y. Barabasza, O. Petryszyn, Wydawnictwo “Prawa Człowieka”, Charków 2016, st. 431-435;
 2. Comparative analysis of the application to the European Court of Human Rights and the constitutional complaint to the Polish Constitutional Court (w:) Evropský politický a právní diskurz nr 1/2016 st. 7-15;
 3. Zasady ustrojowe Rzeczypospolitej Polski (w:) Konstytucja jako podstawa rozwoju systemu prawnego, red. A. Hetmana, Charków 2015, st. 46-48;
 4. Tożsamość narodowa a tożsamość konstytucyjna państw członkowskich Unii Europejskiej (w:) Zasady prawne gwarancji i ochrony praw i wolności człowieka, red. A. Hetmana, Y. Barabasza, O. Petryszyn, Charków 2015, st. 204-209;
 5. The concept of justice in John Rawls’ Theory of justice (w:) Publikacja pokonferencyjna, Aktualne problemy praw człowieka, państwa i system prawnego, Lwów 2015, st. 326-328;
 6. Podmioty legitymowane do skargi konstytucyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej (w:) Publikacja pokonferencyjna międzynarodowej konferencji Law Science and Practice in the Third Century, Košice 2015, st. 32-35;
 7. Związek pomiędzy skargą konstytucyjną i wnioskiem do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (w:) Rządy prawa jako podstawa współczesnego konstytucjonalizmu: Materiały Międzynarodowej konferencji naukowej dla studentów oraz doktorantów, red. A. Hetmana, Y. Barabasza, Charków 2013, st. 183-184;
 8. Pojęcia oraz genezys skargi konstytucyjnej (w:) Aktualny problemy prawoznawstwa: Zbiór referatów z III Ogólnoukraińskiej konferencji naukowo-praktycznej, Charków 2013, st. 32-35;
 9. Model skargi konstytucyjnej w kontynentalnym systemie sądownictwa konstytucyjnego (w:) Materiały XII Międzynarodowej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej „Aktualne problemy praw człowieka, państwa i systemu prawnego”, Lwów 2013, st. 42-43;
 10. Skarga konstytucyjna na Ukrainie, jako gwarancja praw człowieka i obywatela w świetle realizacji zasady rządów prawa (w:) Materiały V Międzynarodowego naukowego oraz praktycznego forum “Zasada Rządów prawa, oraz praw człowieka” 17-19 maja 2013 r. red. M.I. Koziubry, Narodowy Uniwersytet “Akademia Kijowsko-Mohylańska”.-K. 2013 r., st.174-181;
 11. Niektóre propozycje wprowadzenia skargi konstytucyjnej na Ukrainie (w:) Aktualny problemy prawoznawstwa: Zbiór referatów z Ogólnoukraińskiej konferencji naukowej, Charków 2013, st. 130-132;
 12. Niektóre z przeszkód i zagrożeń wprowadzenie skargi konstytucyjnej na Ukrainie (w:) “Rządy prawa oraz państwo prawne”: Materiały międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji, Wydawnictwo «Helwetyka», Użhorod, 2013 r., st. 34-36.

Inna działalność popularyzująca naukę:

 1. Koordynator ze współpracy z organizacjami międzynarodowymi w organizacji pozarządowej „Centrum inicjatyw konstytucyjnych”, Lwów z 2013 roku;
 2. Międzynarodowa Szkoła Letnia „Viadrinicum. Ukrainian Summer School. Interdisciplinary Ukrainian Studies: Politics, Civil Society, and the Arts”, Uniwersytet Viadrina, Frankfurt nad Odrą, Niemcy 24.08-5.09.2015 roku;
 3. Międzynarodowa Szkoła Letnia „Dynamism and distinctions in Human Rights law, Human Rights from the perspectives of time, place and persons”, Uniwersytet Stambulski, Turcja 20-30 lipca 2015 roku;
 4. Szkoła letnia z Teorii Prawa, organizowana przez OBWE w ramach projektu „Wsparcie rozwoju edukacji prawniczej oraz wiedzy z zakresu praw człowieka wśród wykładowców teorii prawa, oraz prawa konstytucyjnego”, Jaremcze, Ukraina, 2-5 sierpnia 2014 roku;
 5. Szkoła letnia „Rządy prawa i konstytucjonalizm” zorganizowana przy wsparciu Koordynatora projektów OBWE na Ukrainie, Truskawiec, Ukraina, sierpień 2013 roku;
 6. Udział w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Konstytucje państw europejskich: historia i współczesność” z referatem na temat: „Rola Sądu Konstytucyjnego Ukrainy w mechanizmie ochrony praw i wolności jednostki”, Toruń, 16-17 kwietnia 2015 r.;
 7. Udział w XIV Międzynarodowej studencko-doktoranckiej naukowej konferencji „Współczesne problemy praw człowieka, państwa oraz systemu prawnego”, Lwów, Ukraina, 24-25.04.2015 r.;
 8. Udział w III Międzynarodowej naukowej konferencji „Legal fundamentals of guaranteeing and protection human and civil rights and freedoms”, Poltawa, Ukraina 22 Maja 2015 r.;
 9. 25 kwietnia 2014 r. – organizacja I Ogólnolnoukrainskiej debaty z sądownictwa konstytucyjnego na Ukrainie za wstrzymania Sądu Konstytucyjnego Ukrainy;
 10. Udział w Ogólnopolskiej konferencji z prawa konstytucyjnego „Aktualne problemy prawa konstytucyjnego” z referatem na temat „Skarga konstytucyjna w Polsce a rozwiązanie ukraińskie”, Kraków, 2013 r.