Nagranie video konferencji

„Trybunał Konstytucyjny jako współtwórca polskiej kultury prawnej”

12 września 2016 r.

PROGRAM KONFERENCJI

11.15 Przywitanie uczestników debaty
11.20 – 11.40 Prezentacja księgi „Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego”
11.40 – 12.40 Panel I:
Stan polskiej kultury prawnej z perspektywy Trybunału Konstytucyjnego
Moderator: dr hab. Piotr Tuleja, prof. UJ, sędzia TK
Referenci:
prof. dr hab. Leszek Garlicki, były sędzia ETPCz, sędzia TK w stanie spoczynku
prof. dr hab. Marek Safjan, były prezes TK, sędzia TSUE
12.40 – 13.20 Przerwa
13. 20 – 14.20 Panel II:
Czy Trybunał Konstytucyjny może sprostać wyzwaniom stojącym przed współczesnym sądownictwem konstytucyjnym?
Moderator: dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ, sędzia SN
Referenci:
prof. dr hab. Leszek Garlicki, były sędzia ETPCz, sędzia TK w stanie spoczynku
prof. dr hab. Marek Safjan, były prezes TK, sędzia TSUE
14.20 – 15.20 Dyskusja
15.20 Zamknięcie debaty


pdFKLIKNIJ ABY POBRAĆ PROGRAM KONFERENCJI