Nagranie video konferencji
„Sądy i trybunały wobec problemu
horyzontalnego działania praw jednostki”
10 kwietnia 2015 r. godz. 10.00-16.15

Ładowanie odtwarzacza

PROGRAM KONFERENCJI

Otwarcie konferencji (10.00-10.15):

S E S J A 1. Sądowe koncepcje horyzontalnego działania praw jednostki (10.15-11.45):

1. Rola sądów i trybunałów w kształtowaniu koncepcji horyzontalnego działania praw jednostki (dr hab. Monika Florczak-Wątor)
2. Koncepcje horyzontalnego działania praw jednostki w orzecznictwie sądowym RFN (prof. Bogusław Banaszak)
3. Rozwój doktryny state action w orzecznictwie Sądu Najwyższego USA (dr Iwona Wróblewska)
Dyskusja

Przerwa kawowa 11.45-12.00

S E S J A 2. Polska judykatura wobec problemu horyzontalnego działania praw jednostki (12.00-14.15):

1. Problem horyzontalnego działania praw jednostki w orzecznictwie TK (prof. Piotr Tuleja)
2. Problem horyzontalnego działania praw jednostki w orzecznictwie sądów cywilnych (dr Jan Podkowik)
3. Problem horyzontalnego działania praw jednostki w orzecznictwie sądów pracy (prof. Arkadiusz Sobczyk)pdF
4. Horyzontalny wymiar praw konstytucyjnych na podstawie wybranego orzecznictwa w sprawach gospodarczych (prof. Jerzy Ciapała)
Dyskusja

Lunch 14.15-14.45

S E S J A 3. Trybunały europejskie wobec problemu horyzontalnego działania praw jednostki (14.45-16.00):

1. Stosowanie prawa europejskiego w relacjach horyzontalnych. Ugruntowana doktryna czy jedynie sądowy koncept w poszukiwaniu prawnej kategoryzacji? (prof. Tomasz Koncewicz) pdF
2. Horyzontalne oddziaływanie praw jednostki w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (dr Adam Bodnar)pdF
Dyskusja

Podsumowanie i zamknięcie konferencji 16.00-16.15