W roku akademickim 2016/2017 Katedra Prawa Konstytucyjnego UJ realizowała program edukacyjny pt. „Młodzieżowa Akademia Praw Obywatelskich”, w którym uczestniczyło 50 uczniów renomowanych krakowskich liceów (I LO im. B. Nowodworskiego, II LO im. Króla Jana III Sobieskiego, V LO im. A. Witkowskiego, VII Prywatne LO im M. Reja, VIII LO im. St. Wyspiańskiego).

Program miał na celu zainteresowanie młodzieży problematyką konstytucyjną, w szczególności problematyką praw i wolności jednostki, kształtowanie świadomości prawnej i obywatelskiej oraz zachęcenie do studiowania na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajęcia w ramach Młodzieżowej Akademii Praw Obywatelskich odbywały się raz w tygodniu w budynku Wydziału Prawa i Administracji UJ. Miały formę seminariów, warsztatów oraz dyskusji z zaproszonymi gośćmi. Uczniowie uczestniczyli również w wybranych wykładach kursowych prowadzonych na studiach prawniczych. Osobą koordynującą realizację programu była dr hab. Monika Florczak-Wątor.

Pierwsze spotkanie w ramach Młodzieżowej Akademii Praw Obywatelskich, z udziałem Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UJ Prof. Jerzego Pisulińskiego oraz Kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego UJ Prof. Piotra Tulei, miało miejsce 7 października 2016 r. Wykład inauguracyjny pt. „Obywatel w Unii Europejskiej” wygłosiła dr Monika Niedźwiedź z Katedry Prawa Europejskiego UJ.UWAGA! W październiku 2017 r. rusza II edycja Młodzieżowej Akademii Praw Obywatelskich. Do 10 IX 2017 r. czekamy na zgłoszenia uczniów ze szkół wytypowanych do programu. Szczegóły już wkrótce.