• HARMONOGRAM ZAJĘĆ

  Młodzieżowej Akademii Praw Obywatelskich w październiku 2017 r.  Data Zajęcia Prowadzący Miejsce
  5 X (czwartek)
  godz. 19.00-20.00
  Wykład inauguracyjny "Prawo karne on line a prawa jednostki” Dr Mikołaj Małecki
  Katedra Prawa Karnego
  Sala Niebieska, ul. Krupnicza 33a
  12 X (czwartek)
  godz. 18.30-20.00
  Warsztaty „Konstytucja jako element multicentrycznego systemu prawa” Dr hab. Monika Florczak-Wątor
  Katedra Prawa Konstytucyjnego
  Sala Niebieska, ul. Krupnicza 33a
  18 X (środa)
  godz. 18.30-20.00
  Wykład: "Prawo międzynarodwe publiczne" Dr hab. Michał Kowalski
  Katedra Prawa Międzynarodowe Publicznego
  Aula A+B, ul. Krupnicza 33a
  25 X (środa)
  godz. 18.30-20.00
  Spotkanie z sędzią Europejskiego Trybunału Praw Człowieka:
  "Demokracja konstytucyjna w erze globalizacji"
  Prof. dr hab. Krzysztof Wojtyczek
  sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
  Sala Audytoryjna, Pałac Larischa


 • HARMONOGRAM ZAJĘĆ

  Młodzieżowej Akademii Praw Obywatelskich w listopadzie 2017 r.  Data Zajęcia Prowadzący Miejsce
  9 XI (wtorek)
  17:45 - 20:00
  Wykład: „Filozofia interpretacji” Dr Łukasz Kurek
  Katedra Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej
  Sala Audytoryjna, Pałac Larischa
  16 XI (czwartek)
  18.30-20.00
  Seminarium: „Instytucjonalne manipulacje w prawie wyborczym” Dr Grzegorz Kuca
  Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczego
  Sala Niebieska, ul. Krupnicza 33a
  23 XI (czwartek)
  18.30-20.00
  Warsztaty: „Prawo w medycynie - konflikt między ochroną życia i zdrowia a wolnością Dr Tomasz Sroka
  Katedra Prawa Karnego
  Sala Niebieska, ul. Krupnicza 33a
  30 XI (czwartek)
  18.30-20.00
  Spotkanie z sędzią Trybunału Konstytucyjnego
  "Rozstrzyganie kolizji praw konstytucyjnych
  Prof. dr hab. Piotr Tuleja Sala 109, ul. Krupnicza 33a


 • HARMONOGRAM ZAJĘĆ

  Młodzieżowej Akademii Praw Obywatelskich w grudniu 2017 r.  Data Zajęcia Prowadzący Miejsce
  8 XII (piątek)
  godz. 17.15-19.30
  Wykład "Powszechna historia prawa Dr hab. Marcin Kwiecień
  Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa
  Sala 52, Collegium Novum
  14 XII (czwartek)
  godz. 18.30-20.00
  Seminarium: „Kontrola konstytucyjności prawa a stan wyższej konieczności konstytucyjnej” Mgr Maciej Pach
  Katedra Prawa Konstytucyjnego
  Sala 209, ul. Krupnicza 33a
  21 XII (czwartek)
  godz. 18.30-20.00
  Warsztaty: Prawo do sądu – regulacja konstytucyjna a praktyka Dr hab. Monika Florczak-Wątor
  Katedra Prawa Konstytucyjnego
  Sala 209, ul. Krupnicza 33a


 • HARMONOGRAM ZAJĘĆ

  Młodzieżowej Akademii Praw Obywatelskich w styczniu 2018 r.  Data Zajęcia Prowadzący Miejsce
  9 I (wtorek)
  godz. 17.45-20.00
  Wykład "Część szczególna prawa karnego" Dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ
  Katedra Prawa Karnego
  Sala 52, Collegium Novum
  18 I (czwartek)
  godz. 18.30-20.00
  Spotkanie z radcą prawnym: „Pomoc prawna w Polsce – radca prawny i adwokat na straży praw jednostki” Dr Marcin Krzemiński, radca prawny
  Katedra Prawa Konstytucyjnego
  Sala 209, ul. Krupnicza 33a
  25 I (czwartek)
  godz. 18.30-20.00
  Seminarium: Ochrona danych osobowych w praktyce Dr Bogumił Naleziński
  Katedra Prawa Konstytucyjnego
  Sala 209, ul. Krupnicza 33a


 • HARMONOGRAM ZAJĘĆ

  Młodzieżowej Akademii Praw Obywatelskich w lutym 2018 r.

 • HARMONOGRAM ZAJĘĆ

  Młodzieżowej Akademii Praw Obywatelskich w marcu 2018 r. • Data Zajęcia Prowadzący Miejsce
  5 - 23 II
  Ferie i przerwa semestralna
  27 II (wtorek)
  godz. 17.00-18.30
  Wykład: Rząd w systemach parlamentarnych Dr hab. Andrzej Kulig, prof. UJ
  Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczego
  Sala 218, Collegium Wrólewskiego
  Data Zajęcia Prowadzący Miejsce
  8 III (czwartek)
  godz. 17.45-20.00
  Prawa osobiste i prawa socjalne w Konstytucji RP" Dr hab. Monika Florczak-Wątor
  Katedra Prawa Konstytucyjnego
  Sala 209, ul. Krupnicza 33a
  15 III (czwartek)
  godz. 18.30-20.00
  Prawa polityczne w Konstytucji RP Dr Piotr Czarny
  Katedra Prawa Konstytucyjnego
  Sala 209, ul. Krupnicza 33a
  22 III (czwartek)
  godz. 18.30-20.00
  Egzamin końcowy Dr hab. Monika Florczak-Wątor
  Katedra Prawa Konstytucyjnego
  Sala 209, ul. Krupnicza 33a
  29 III (czwartek)
  godz. 18.30-20.00
  Zakończenie Akademii: wręczenie dyplomów i nagród Dr hab. Piotra Tuleja, prof. UJ,
  dr hab. Monika Florczak-Wątor, prof. UJ
  Sala 209, ul. Krupnicza 33a