Jubileusz 65 urodzin Prof. Pawła Sarneckiego


W dniu 25 lutego 2005 r., w salach reprezentacyjnych Pałacu Larischa, z udziałem władz dziekańskich, miała miejsce uroczystość obchodów jubileuszu 65 urodzin Profesora Pawła Sarneckiego. W czasie uroczystości Profesor otrzymał z rąk swoich uczniów i przyjaciół księgę jubileuszową zawierającą ofiarowane Jubilatowi prace.

P5131541

P5131543
ksiega00 "Konstytucja i sądowe gwarancje jej ochrony.
Księga jubileuszowa Profesora Pawła Sarneckiego".
Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Kraków 2004
Spis treści:
Wykaz skrótów
Od autorów
Paweł Sarnecki - Sylwetka
Marian Grzybowski Zasada rządów parlamentarnych w szwedzkich aktach konstytucyjnych
Piotr Czarny Zjawisko przeciążenia sądów konstytucyjnych (na przykładzie Niemiec i Polski)
Monika Florczak-Wątor Prewencyjna kontrola konstytucyjności ustaw
Marcin Krzemiński Kontrola konstytucyjności celów i działalności partii politycznych w Polsce
Sebastian Kubas Judicial review - geneza i rozwój
Andrzej Kulig O niektórych aspektach działalności prawotwórczej o charakterze wykonawczym Rady Ministrów
Bogumił Naleziński Przedmiot skargi konstytucyjnej w Polsce - wybrane problemy na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
Anna Surówka Prawo do ochrony zdrowia w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
Piotr Tuleja Prawo sędziowskie z perspektywy konstytucyjnej
Krzysztof Wojtyczek Zakres stosowania Konstytucji RP w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej