Jubileusz 70 urodzin prof. dra hab. Pawła Sarneckiego - 16.06.2010