Kierownicy Katedry Prawa Konstytucyjnego UJ

 

Franciszek Kasparek

Franciszek Kasparek

Profesor Prawa Państwowego i Kierownik Katedry
1872-1903

Michał Rostworowski

Michał Rostworowski

Profesor Prawa Państwowego i Kierownik Katedry
1903-1931

Maciej Starzewski

Maciej Starzewski

Profesor Prawa Państwowego i Kierownik Katedry
1931-1944

Konstanty Grzybowski

Konstanty Grzybowski

Profesor Prawa Państwowego i Kierownik Katedry
1945-1958

Witold Zakrzewski

Witold Zakrzewski

Profesor Prawa Państwowego i Kierownik Katedry
1958-1988

Paweł Sarnecki

Paweł Sarnecki

Profesor Prawa Państwowego i Kierownik Katedry
1988-2009
BIOGRAM

Piotr Tuleja

Piotr Tuleja

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i Kierownik Katedry od 2009
BIOGRAM