Nagranie video

Pierwszego Krakowskiego Sympozjum Konstytucyjnego

sobota 7 X 2017 r., godz. 10.00-16.15,
Aula A, Budynek Dydaktyczny WPiA UJ, ul. Krupnicza 33a

Pogłębiający się kryzys konstytucyjny i ustrojowy, który obserwujemy od dwóch lat oraz przypadająca w tym roku 20. rocznica uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej skłoniły środowisko krakowskich konstytucjonalistów i teoretyków prawa do przeprowadzenia interdyscyplinarnej debaty naukowej o problemach związanych z wykładnią naszej ustawy zasadniczej. Chcielibyśmy spojrzeć z perspektywy tych dwóch dyscyplin na konstytucję jako przedmiot wykładni, a także zastanowić się nad znaczeniem tradycyjnych metod wykładni prawa oraz specyfiką wykładni konstytucji przez sądy i Trybunał Konstytucyjny. Polska doktryna prawnicza nie udzieliła dotychczas jednoznacznej odpowiedzi m.in. na pytania o prawotwórczy charakter wykładni konstytucji, istotę domniemania konstytucyjności prawa, czy związanie sędziego konstytucją. Pytania, o niewątpliwie ogromnej wadze teoretycznej i praktycznej.

W związku z tym serdecznie zapraszamy na Pierwsze Krakowskie Sympozjum Konstytucyjne poświęcone problemom wykładni Konstytucji RP, które odbędzie się na Uniwersytecie Jagiellońskim w sobotę, 7 października 2017 r. Sympozjum będzie okazją do dyskusji w gronie konstytucjonalistów, teoretyków i filozofów prawa oraz prawników praktyków. Poniżej przedstawiamy ramowy program Sympozjum oraz formularz zgłoszeniowy, z prośbą o rejestrację uczestnictwa do 15 września br. Udział w konferencji jest bezpłatny.

ZDJĘCIA Z KONFERENCJI


PROGRAM KONFERENCJI

10.00-10.15 Otwarcie konferencji
10.15-11.45 S E S J A 1. Specyfika wykładni konstytucji (moderator: dr hab. Tomasz Stawecki, prof. UW)
1. Prof. Tomasz Gizbert-Studnicki, UJ
2. Prof. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, UAM
3. Prof. Zygmunt Tobor, UŚ
Dyskusja
11.45-12.00 Przerwa kawowa
12.00-13.30 S E S J A 2. Wykładnia konstytucji w procesie kontroli konstytucyjności prawa (moderator: dr hab. Ryszard Piotrowski)
1. Dr hab. Piotr Tuleja, prof. UJ
2. Dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prof. UŚ
3. Dr hab. Andrzej Grabowski, UJ
Dyskusja
13.30-14.15 Lunch
14.15-15.45 S E S J A 3. Czy wykładnia Konstytucji ma charakter prawotwórczy? (moderator: dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ)
1. Prof. Jerzy Zajadło, UG
2. Dr hab. Monika Florczak-Wątor, UJ
3. Dr Tomasz Grzybowski, NSA
Dyskusja
15.45-16.15 Podsumowanie i zamknięcie konferencji
pdFKLIKNIJ ABY POBRAĆ PROGRAM SYMPOZJUM


MIEJSCE ODBYWANIA KONFERENCJI
BUDYNEK DYDAKTYCZNY WPiA UJ - ul. Krupnicza 33a , Aula A

Krupnicza 33a

Nowy budynek WPiA UJ