legalis
legalis

Ogłoszenia dydaktyczne

Dyżury pracowników Katedry

Uprzejmie informujemy, że w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 dyżury pracowników Katedry będą odbywać się w formie online na platformie MS Teams w terminach wskazanych w zakładce z dyżurami. Celem umówienia się na konkretną godzinę dyżuru prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy z odpowiednim pracownikiem Katedry.

Pierwsze spotkanie proseminarium prof. Tulei

Szanowni Państwo, informuję, że pierwsze spotkanie Proseminarium z prawa konstytucyjnego odbędzie się 8.10 o godz. 18.30. Spotkanie będzie miało charakter zdalny. Osoby zainteresowane spotkaniem proszę o kontakt mailowy, bym mógł je dołączyć do spotkania.
Piotr Tuleja

Egzamin stacjonarny z prawa konstytucyjnego - 28.09.2020

Uprzejmie informujemy, że egzamin stacjonarny z prawa konstytucyjnego w dniu 28.09 odbywający się w salach przy ul. Krupniczej rozpoczyna się o godz. 16:00. Osoby przystępujące do egzaminu testowego prosimy o gotowość do wejścia o godz. 15:40, a osoby zdające wyłącznie część opisową o gotowość do wejścia o godz. 16:15.

Egzamin stacjonarny z prawa konstytucyjnego - 16.09.2020

Uprzejmie informujemy, że egzamin stacjonarny z prawa konstytucyjnego w dniu 16.09 odbywający się w sali na ul. Krupniczej rozpoczyna się o 16:00, a wpuszczanie na egzamin rozpocznie się o 15:40. Osoby zdające wyłącznie część opisową rozpoczną egzamin o 16:30.

Egzamin zdalny z prawa konstytucyjnego - 16.09.2020

Uprzejmie informujemy, że egzamin zdalny w dniu 16.09 odbędzie się w takiej samej formule jak poprzednie egzaminy zdalne. Adres do testu egzaminacyjnego w aplikacji Microsoft Forms zostanie przesłany mailem na zarejestrowane w USOS adresy mailowe osób zapisanych na egzamin. Prosimy o gotowość od godz. 16:00, planowane przesłanie adresu do testu (a tym samym rozpoczęcie egzaminu zdalnego) do godz. 16:20.

Proseminarium a zapisy na seminarium dla IV r.

Katedra Prawa Konstytucyjnego uprzejmie informuje, że pierwszeństwo przyjęcia na seminarium dla IV r. mają osoby, które uczestniczyły w proseminarium dla III r. i przed rozpoczęciem rejestracji w USOS wyrażą chęć kontynuowania udziału w zajęciach seminaryjnych prowadzonych przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego.

Proseminarium i seminaria z Prawa konstytucyjnego

Seminaria z prawa konstytucyjnego w roku akademickim 2020/2021

Proseminarium : prof. dr hab. Piotr Tuleja

Seminarium IV r. studia dzienne: dr hab. Monika Florczak - Wątor, prof. UJ

Seminarium IV r. studia zaoczne : prof. dr hab. Piotr Tuleja

Seminarium V r. studia dzienne: dr hab. Monika Florczak – Wątor, prof. UJ

Seminarium V r. studia zaoczne: prof. dr hab. Piotr Tuleja

Rejestracja na seminaria przez USOSWEB.

Informacja dotycząca egzaminu z przedmiotu "Prawo konstytucyjne" we wrześniu 2020 r.

Informacja dotycząca egzaminu z przedmiotu „Prawo konstytucyjne” we wrześniu 2020 r.
1. Egzamin w dniu 2 września, w części testowej, będzie miał formę zdalną (przy użyciu formularza wygenerowanego w MS Forms). Następnie, za pośrednictwem systemu USOS, zainicjowana zostanie możliwość zapisu na egzaminy ustne, które również będą przeprowadzone w formie zdalnej, przy użyciu platform wskazanych przez poszczególnych egzaminatorów. Zapisy na część ustną odbędą się 4.09.
2. Osoby, które zaliczą test w dniu 2 września, mają obowiązek przystąpić do egzaminu ustnego (zdalnego), w terminach podanych przez Katedrę, przez terminem kolejnego egzaminu testowego wskazanego w harmonogramie sesji poprawkowej.
3. Egzamin 16 września będzie miał zarówno formę zdalną jak i stacjonarną. Zapisy odbywać się będą przez usos odrębnie na egzamin zdalny i odrębnie na egzamin stacjonarny.
4. Egzamin 28 września jest przeznaczony wyłącznie dla osób, które otrzymały ocenę niedostateczną, wystawioną jako ocena z pierwszego terminu. Wykluczona jest możliwość podejścia w tym dniu do egzaminu w ramach pierwszego terminu. Egzamin będzie miał wyłącznie formę stacjonarną.
5. Osoby, które dotychczas (tj. w czerwcu lub lipcu) zdały test, jednak otrzymały ocenę niedostateczną z części ustnej, mogą przystąpić we wrześniu do egzaminu poprawkowego w dniach 16 września lub 28 września
6. W formie odrębnych komunikatów, zamieszczanych na stronie internetowej Katedry, przekazywane będą informacje o terminach zapisów na poszczególne egzaminy.

Egzaminy z prawa konstytucyjnego we wrześniu 2020 r.

Informuję, że egzamin 2.09 będzie miał formę zdalną. W dniu 2.09 zostanie przeprowadzony test, a następnie w usos zostaną uruchomione zapisy na egzaminy ustne. Podobnie jak w czerwcu osoby, które zaliczą test mają obowiązek przystąpić do egzaminu ustnego przed kolejnym egzaminem testowym.

Następne egzaminy odbędą się w dniach 16.09 i 28.09. Egzaminy te będą przeprowadzone w budynku Wydziału Prawa i Administracji UJ (nie będą to egzaminy zdalne). Będą one przeprowadzone w sposób wskazany w sylabusie na stronie internetowej Katedry (test oraz praca pisemna składająca się z dwóch pytań i kazusu). W razie zmiany sytuacji epidemicznej może zostać podjęta decyzja o zmianie formy egzaminu i przeprowadzenie egzaminów zdalnie.

Zapisy na egzamin przeprowadzany 2.09 rozpoczną się od 17.08. Zapisy na kolejne terminy rozpoczną się we wrześniu. Osoby, które zaliczyły test w czerwcu lub lipcu, lecz nie zdały egzaminu ustnego we wrześniu przystępują wyłącznie do części ustnej lub części opisowej egzaminu.


Z poważaniem
Piotr Tuleja

Egzaminy ustne osób zwolnionych z testu

Informuję, że egzaminy ustne osób, które są zwolnione z testu odbędą się 2 i 9.07 w godz. 10 -12. Zapisy przez sekretariat.
Piotr Tuleja

Dyżury prof. Tulei

Informuję, że mój dyżur w tym tygodniu odbędzie 4.06 w godz. 17.00 – 18.00, natomiast w przyszłym tygodniu dyżur odbędzie się 10.06 w godz. 10.00 – 11.00. W trakcie sesji egzaminacyjnej nie będzie dyżurów dla studentów. W sprawach indywidualnych proszę kontaktować się drogą elektroniczną.
Piotr Tuleja

Egzaminy ustne

Szanowni Państwo, Informuję, że egzaminy ustne dla osób wskazanych przez prowadzących ćwiczenia odbywać się będą w czerwcu w następujących terminach: 9, 23, 30 o godz. 10. Zapisy w sekretariacie u Pani Natalii Lipowskiej. Terminy egzaminów lipcowych zostaną podane pod koniec czerwca.
Piotr Tuleja