legalis
legalis

Ogłoszenia dydaktyczne

Informacja na temat sposobu przeprowadzenia egzaminów z przedmiotu "Prawo konstytucyjne" w roku akademickim 2019/2020

Informacja na temat egzaminów.

Odwołanie egzaminu przedterminowego

Szanowni Państwo, informuję, że egzamin przedterminowy planowany na 22.05.2020 r. został odwołany. Szczegółowe zasady przeprowadzenia egzaminu z prawa konstytucyjnego podam w przyszłym tygodniu.
Z poważaniem
Piotr Tuleja

Dyżury w formie zdalnej

Uprzejmie informujemy, że od 30 marca 2020 r. pracowncy Katedry i doktoranci prowadzący zajęcia odbywać będą dyżury zgodnie z harmonogramem dyżurów podanym na stronie Katedry. W celu umówienia się na dyżur prosimy dzień przed terminem dyżuru o kontakt mailowy z właściwym pracownikiem lub doktorantem. Dyżury odbywają się online na platformie MS Teams albo w innej formie wskazanej przez pracownika lub doktoranta.

Formy zdalnego nauczania

Katedra Prawa Konstytucyjnego uprzejmie informuje, że zajęcia prowadzone są w systemie zdalnym, w tym przy użyciu USOS-Mail, platformy Pegaz oraz narzędzi z Office 365. Prowadzący poszczególne zajęcia ustalają szczegółową formę zajęć, powiadamiając o niej uczestników.

Zwracamy w szczególności uwagę na przydatność korzystania przez studentów podczas korzystania z tych form nauczania z adresów pocztowych w ramach domeny uj.edu.pl. W przypadku braku informacji mailowej od prowadzących zajęcia, prosimy o sprawdzenie, czy wiadomości zbiorcze wysyłane przez prowadzących zajęcia nie trafiają do folderu Spam.

Zawieszenie dyżurów

Uprzejmie informujemy, że w trakcie zawieszenia zajęć nie odbywają się także dyżury w Katedrze.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu z Prawa konstytucyjnego

Katedra Prawa Konstytucyjnego UJ zaprasza wszystkich zainteresowanych studentów na zajęcia przygotowujące do egzaminu z Prawa konstytucyjnego, które odbędą się w następujących terminach:
a) 19 marca godz. 18.30-20.00, sala audytoryjna, Bracka 12 - testy i kazusy (prowadzący: prof. nadzw. Monika Florczak-Wątor)
b) 26 marca godz. 18.30-20.00, sala audytoryjna, Bracka 12 - pytania otwarte, w tym pytania z wykładów (prowadzący: prof. Piotr Tuleja).

Zajęcia przygotowujące do egzaminu z Prawa konstytucyjnego

Katedra Prawa Konstytucyjnego UJ zaprasza wszystkich zainteresowanych studentów na zajęcia przygotowujące do egzaminu z Prawa konstytucyjnego, które odbędą się w następujących terminach:
a) 19 marca godz. 18.30-20.00, sala audytoryjna, Bracka 12 - testy i kazusy (prowadzący: prof. nadzw. Monika Florczak-Wątor)
b) 26 marca godz. 18.30-20.00, sala audytoryjna, Bracka 12 - pytania otwarte, w tym pytania z wykładów (prowadzący: prof. Piotr Tuleja).

Odwołany dyżur prof. Tulei

Ze względu na wyjazd służbowy odwołuję dyżur w dniu 9.01.2020.
Piotr Tuleja

Pogrzeb prof. Wojciecha Orłowskiego

Ze smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci
profesora Wojciecha Orłowskiego
konstytucjonalisty zasłużonego dla rozwoju polskiego parlamentaryzmu.
W dniu pogrzebu Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Pracownicy Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zmiana terminu dyżuru prof. Tulei

Informuję, że mój dyżur z 12.12.2019 zostaje przeniesiony na 16.12 na godz. 13.30.
Piotr Tuleja

Zmiana terminu dyżuru prof. Tulei

Informuję, że mój jutrzejszy dyżur zostaje przeniesiony na piątek 8.11.2019 na godz. 15.00.
Piotr Tuleja

Przepisywanie ocen z prawa konstytucyjnego

Informuję, że prawo do przepisania oceny mają osoby, które w okresie ostatnich pięciu lat zdały egzamin z prawa konstytucyjnego na wydziale prawa, o ile program studiów na tym wydziale obejmował co najmniej 80 godzin ćwiczeń i wykładów.
Podania dotyczące przepisania oceny należy składać w sekretariacie Katedry. Oceny będą wpisywane do USOS w czasie sesji egzaminacyjnej.
Piotr Tuleja