legalis
legalis

Ogłoszenia dydaktyczne

Egzaminy z prawa konstytucyjnego we wrześniu 2020 r.

Informuję, że egzamin 2.09 będzie miał formę zdalną. W dniu 2.09 zostanie przeprowadzony test, a następnie w usos zostaną uruchomione zapisy na egzaminy ustne. Podobnie jak w czerwcu osoby, które zaliczą test mają obowiązek przystąpić do egzaminu ustnego przed kolejnym egzaminem testowym.

Następne egzaminy odbędą się w dniach 16.09 i 28.09. Egzaminy te będą przeprowadzone w budynku Wydziału Prawa i Administracji UJ (nie będą to egzaminy zdalne). Będą one przeprowadzone w sposób wskazany w sylabusie na stronie internetowej Katedry (test oraz praca pisemna składająca się z dwóch pytań i kazusu). W razie zmiany sytuacji epidemicznej może zostać podjęta decyzja o zmianie formy egzaminu i przeprowadzenie egzaminów zdalnie.

Zapisy na egzamin przeprowadzany 2.09 rozpoczną się od 17.08. Zapisy na kolejne terminy rozpoczną się we wrześniu. Osoby, które zaliczyły test w czerwcu lub lipcu, lecz nie zdały egzaminu ustnego we wrześniu przystępują wyłącznie do części ustnej lub części opisowej egzaminu.


Z poważaniem
Piotr Tuleja

Egzaminy ustne osób zwolnionych z testu

Informuję, że egzaminy ustne osób, które są zwolnione z testu odbędą się 2 i 9.07 w godz. 10 -12. Zapisy przez sekretariat.
Piotr Tuleja

Dyżury prof. Tulei

Informuję, że mój dyżur w tym tygodniu odbędzie 4.06 w godz. 17.00 – 18.00, natomiast w przyszłym tygodniu dyżur odbędzie się 10.06 w godz. 10.00 – 11.00. W trakcie sesji egzaminacyjnej nie będzie dyżurów dla studentów. W sprawach indywidualnych proszę kontaktować się drogą elektroniczną.
Piotr Tuleja

Egzaminy ustne

Szanowni Państwo, Informuję, że egzaminy ustne dla osób wskazanych przez prowadzących ćwiczenia odbywać się będą w czerwcu w następujących terminach: 9, 23, 30 o godz. 10. Zapisy w sekretariacie u Pani Natalii Lipowskiej. Terminy egzaminów lipcowych zostaną podane pod koniec czerwca.
Piotr Tuleja

Informacja na temat sposobu przeprowadzenia egzaminów z przedmiotu "Prawo konstytucyjne" w roku akademickim 2019/2020

Informacja na temat egzaminów.

Odwołanie egzaminu przedterminowego

Szanowni Państwo, informuję, że egzamin przedterminowy planowany na 22.05.2020 r. został odwołany. Szczegółowe zasady przeprowadzenia egzaminu z prawa konstytucyjnego podam w przyszłym tygodniu.
Z poważaniem
Piotr Tuleja

Dyżury w formie zdalnej

Uprzejmie informujemy, że od 30 marca 2020 r. pracowncy Katedry i doktoranci prowadzący zajęcia odbywać będą dyżury zgodnie z harmonogramem dyżurów podanym na stronie Katedry. W celu umówienia się na dyżur prosimy dzień przed terminem dyżuru o kontakt mailowy z właściwym pracownikiem lub doktorantem. Dyżury odbywają się online na platformie MS Teams albo w innej formie wskazanej przez pracownika lub doktoranta.

Formy zdalnego nauczania

Katedra Prawa Konstytucyjnego uprzejmie informuje, że zajęcia prowadzone są w systemie zdalnym, w tym przy użyciu USOS-Mail, platformy Pegaz oraz narzędzi z Office 365. Prowadzący poszczególne zajęcia ustalają szczegółową formę zajęć, powiadamiając o niej uczestników.

Zwracamy w szczególności uwagę na przydatność korzystania przez studentów podczas korzystania z tych form nauczania z adresów pocztowych w ramach domeny uj.edu.pl. W przypadku braku informacji mailowej od prowadzących zajęcia, prosimy o sprawdzenie, czy wiadomości zbiorcze wysyłane przez prowadzących zajęcia nie trafiają do folderu Spam.

Zawieszenie dyżurów

Uprzejmie informujemy, że w trakcie zawieszenia zajęć nie odbywają się także dyżury w Katedrze.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu z Prawa konstytucyjnego

Katedra Prawa Konstytucyjnego UJ zaprasza wszystkich zainteresowanych studentów na zajęcia przygotowujące do egzaminu z Prawa konstytucyjnego, które odbędą się w następujących terminach:
a) 19 marca godz. 18.30-20.00, sala audytoryjna, Bracka 12 - testy i kazusy (prowadzący: prof. nadzw. Monika Florczak-Wątor)
b) 26 marca godz. 18.30-20.00, sala audytoryjna, Bracka 12 - pytania otwarte, w tym pytania z wykładów (prowadzący: prof. Piotr Tuleja).

Zajęcia przygotowujące do egzaminu z Prawa konstytucyjnego

Katedra Prawa Konstytucyjnego UJ zaprasza wszystkich zainteresowanych studentów na zajęcia przygotowujące do egzaminu z Prawa konstytucyjnego, które odbędą się w następujących terminach:
a) 19 marca godz. 18.30-20.00, sala audytoryjna, Bracka 12 - testy i kazusy (prowadzący: prof. nadzw. Monika Florczak-Wątor)
b) 26 marca godz. 18.30-20.00, sala audytoryjna, Bracka 12 - pytania otwarte, w tym pytania z wykładów (prowadzący: prof. Piotr Tuleja).

Odwołany dyżur prof. Tulei

Ze względu na wyjazd służbowy odwołuję dyżur w dniu 9.01.2020.
Piotr Tuleja