legalis
legalis

Ogłoszenia dydaktyczne

Pogrzeb prof. Wojciecha Orłowskiego

Ze smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci
profesora Wojciecha Orłowskiego
konstytucjonalisty zasłużonego dla rozwoju polskiego parlamentaryzmu.
W dniu pogrzebu Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Pracownicy Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego