legalis
legalis

Ogłoszenia dydaktyczne

Formy zdalnego nauczania

Katedra Prawa Konstytucyjnego uprzejmie informuje, że zajęcia prowadzone są w systemie zdalnym, w tym przy użyciu USOS-Mail, platformy Pegaz oraz narzędzi z Office 365. Prowadzący poszczególne zajęcia ustalają szczegółową formę zajęć, powiadamiając o niej uczestników.

Zwracamy w szczególności uwagę na przydatność korzystania przez studentów podczas korzystania z tych form nauczania z adresów pocztowych w ramach domeny uj.edu.pl. W przypadku braku informacji mailowej od prowadzących zajęcia, prosimy o sprawdzenie, czy wiadomości zbiorcze wysyłane przez prowadzących zajęcia nie trafiają do folderu Spam.