legalis
legalis

Ogłoszenia dydaktyczne

Dyżury w formie zdalnej

Uprzejmie informujemy, że od 30 marca 2020 r. pracowncy Katedry i doktoranci prowadzący zajęcia odbywać będą dyżury zgodnie z harmonogramem dyżurów podanym na stronie Katedry. W celu umówienia się na dyżur prosimy dzień przed terminem dyżuru o kontakt mailowy z właściwym pracownikiem lub doktorantem. Dyżury odbywają się online na platformie MS Teams albo w innej formie wskazanej przez pracownika lub doktoranta.