legalis
legalis

Ogłoszenia dydaktyczne

Dyżury prof. Tulei

Informuję, że mój dyżur w tym tygodniu odbędzie 4.06 w godz. 17.00 – 18.00, natomiast w przyszłym tygodniu dyżur odbędzie się 10.06 w godz. 10.00 – 11.00. W trakcie sesji egzaminacyjnej nie będzie dyżurów dla studentów. W sprawach indywidualnych proszę kontaktować się drogą elektroniczną.
Piotr Tuleja