legalis
legalis

Ogłoszenia dydaktyczne

Przeniesienie dyżuru prof. Tulei

Uprzejmie informujemy, że dyżur prof. Tulei z dnia 22.03 zostaje przeniesiony na poniedziałek, 25.03, godz. 11:00.

Tydzień państwa prawa w Uniwersytecie Jagiellońskim; 14-18.01.2019

Stwierdzenie, że Rzeczpospolita jest demokratycznym państwem prawnym zmieniło w sposób zasadniczy ustrój Państwa, a następnie cały system prawny. Obecnie wiele elementów państwa prawnego jest jednak kwestionowanych. Chcemy w związku z tym postawić kilka pytań i odpowiedzi wychodzących poza kursowy wykład o państwie prawa.

Tydzień państwa prawa w Uniwersytecie Jagiellońskim

Nabór do Młodzieżowej Akademii Praw Obywatelskich

Katedra Prawa Konstytucyjnego UJ zaprasza uczniów szkół średnich do udziału w trzeciej edycji programu edukacyjnego "Młodzieżowa Akademia Praw Obywatelskich". Zajęcia w formie wykładów, warsztatów, seminariów i spotkań dyskusyjnych z wybitnymi prawnikami i działaczami organizacji pozarządowych będą odbywać się raz w tygodniu w godzinach wieczornych w okresie od 1 XII 2018 r. do 30 IV 2019 r. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Zainteresowanych uczniów prosimy o przesłanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. eseju na następujący temat: „Co jest największym zagrożeniem dla praw człowieka w XXI wieku?” (objętość: maks. 1 strona, rodzaj czcionki: Times New Roman, wielkość czcionki: 12 pkt. Wraz z przesłanym esejem prosimy o podanie: imienia, nazwiska, klasy, szkoły, adresu mailowego).

Zebranie w drugą rocznicę śmierci Profesora Pawła Sarneckiego

23 listopada 2018 r. o godz. 16:00 odbędzie się zebranie naukowe Katedry w drugą rocznicę śmierci Profesora Pawła Sarneckiego. Profesor Piotr Tuleja wygłosi referat "Profesor Paweł Sarnecki o suwerenności, podziale władzy i prerogatywach - perspektywa historyczna i współczesna".

Zwiększenie limitów miejsc w grupach ćwiczeniowych

Katedra Prawa Konstytucyjnego uprzejmie informuje, że w dniu 1.10.2018 r. zostaną zwiększone limity miejsc w grupach ćwiczeniowych, tak aby zapewnić wszystkim chętnym możliwość uczestnictwa w ćwiczeniach.

Wykłady monograficzne w semestrze zimowym

W semestrze zimowym w Katedrze Prawa Konstytucyjnego będą prowadzone następujące wykłady monograficzne:

"Konstytucyjne podstawy działania sądów" (prof. Piotr Tuleja) - czwartek 16:45-18:15

"Dogmatyka konstytucyjnych wolności i praw człowieka w Polsce" (prof. Monika Florczak-Wątor) - wtorek 18:30-20:00.

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy i przypominamy, że obowiązuje rejestracja w usos.

Seminaria 2018/2019

W roku akademickim 2018/2019 w Katedrze Prawa Konstytucyjnego będą prowadzone następujące seminaria:

proseminarium III r., studia stacjonarne - poniedziałek 10.45.00-12.15 (prof. Monika Florczak-Wątor)

seminarium IV r., studia stacjonarne - piątek 14.30-16.00 (prof. Piotr Tuleja)

seminarium IV r., studia niestacjonarne - piątek zjazdowy 16.00-18.15 (prof. Piotr Tuleja)

seminarium V r., studia stacjonarne - poniedziałek 9.15-10.45 (prof. Monika Florczak-Wątor)

Seminaria odbywają się w pomieszczeniach Katedry Prawa Konstytucyjnego. Obowiązują zapisy przez USOS.

Wpisywanie ocen z konkursu TBSP do USOS

Uprzejmie informujemy, że oceny z konkursu TBSP z prawa konstytucyjnego zostaną wpisane do aplikacji egzaminacyjnej po uprzednim wpisaniu ocen z ostatniego pisemnego egzamminu czerwcowego, a zatem po zamknięciu możliwości poprawiania ocen konkursowych. Migracja tych ocen do USOS nastapi razem z migracją ocen z drugiego termminu czerwcowego (czyli w połowie lipca).

Zaproszenie na konferencję podsumowującą Ankietę konstytucyjną

Zapraszamy na konferencję naukową, na której prezentowane będą wyniki Ankiety konstytucyjnej przeprowadzonej wśród polskich konstytucjonalistów w 2017 r. Konferencja odbędzie się 16 czerwca 2018 r. w godz. 11.00-16.00 na Wydziale Prawa i Administracji UJ, ul. Krupnicza 33a, sala Niebieska. Udział w konferencji jest bezpłatny, jednak wymaga przesłania zgłoszenia do dnia 10 czerwca na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Program konferencji dostępny jest na stronie: http://konstytucyjny.pl/zaproszenie-na-konferencje-podsumowujaca-ankiete-konstytucyjna-w-krakowie-w-dniu-16-06-2018-r/

Zebranie naukowe poświęcone pamięci Profesora Pawła Sarneckiego

28 listopada 2017 r. minęła pierwsza rocznica śmierci Profesora Pawła Sarneckiego. W nawiązaniu do tej szczególnej daty Katedra Prawa Konstytucyjnego UJ zorganizowała 1 grudnia 2017 r. w salach reprezentacyjnych Pałacu Larischa zebranie naukowe poświęcone pamięci Pana Profesora. Wzięła w nim udział rodzina Pana Profesora, jego współpracownicy z Katedry Prawa Konstytucyjnego oraz zaproszeni goście.

Tematem przewodnim zebrania była problematyka samorządu terytorialnego, stanowiąca jeden z nurtów badań prowadzonych przez Profesora Pawła Sarneckiego. Pracownicy Katedry – dr hab. Monika Florczak-Wątor i dr Sebastian Kubas – wraz z grupą seminarzystów i doktorantów (dr Mateusz Kolaszyński, mgr Angelika Ciżyńska, mgr Justyna Pyłko) zebrali znaczącą część prac naukowych Pana Profesora, wpisującą się w ten zakres rozważań. W efekcie powstał obszerny tom, obejmujący artykuły, glosy i opinie, które stanowią cenne źródło dla osób zgłębiających materię rozdziału VII Konstytucji.

Do problematyki samorządu terytorialnego odnosiły się także trzy referaty wygłoszone w trakcie zebrania. Pierwszy referat zaprezentowała dr hab. Monika Florczak-Wątor. Referentka przybliżyła dorobek Pana Profesora na tym polu, dokonała jego usystematyzowania i wyeksponowała tematy wiodące. Kanwą drugiego referatu, zaprezentowanego przez dr hab. Piotra Tuleję, był artykuł Profesora Pawła Sarneckiego „Idea samorządności w strukturze społeczeństwa obywatelskiego”, opublikowany w 2013 r. w monografii „Samorządy w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.” pod red. Z. Witkowskiego i A. Bień-Kacały. Profesor Piotr Tuleja przedstawił idee wyrażone w tym tekście, akcentując ich aktualny charakter i sygnalizując, w jaki sposób mogą ułatwić rozwiązywanie konkretnych problemów konstytucyjnych. Trzeci referat wygłosiła Pani Paulina Obara, studentka IV prawa i wiceprzewodnicząca Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego TBSP. W swym wystąpieniu skupiła się ona na refleksjach dotyczących ukształtowania samorządu terytorialnego, jakie nasuwa lektura artykułu autorstwa Profesora Pawła Sarneckiego opublikowanego w 2004 r. w monografii pod. red. K. Działochy „Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskie. Raport wstępny”.

Po części oficjalnej w kuluarach odbył się poczęstunek, w trakcie którego uczestnicy zebrania mogli przedyskutować tezy sformułowane przez Pana Profesora Pawła Sarneckiego, jak również powspominać czasy, kiedy Pan Profesor kierował Katedrą Prawa Konstytucyjnego.

Sprawozdanie przygotowała: mgr Aleksandra Dębowska, doktorantka w Katedrze Prawa Konstytucyjnego UJ.Zebranie poświęcone pamięci Profesora Sarneckiego

Zebranie poświęcone pamięci Profesora Sarneckiego

Zebranie poświęcone pamięci Profesora Sarneckiego

Zebranie poświęcone pamięci Profesora Sarneckiego

Zebranie poświęcone pamięci Profesora Sarneckiego

fot. Maciej Pach

Nagranie video Pierwszego Krakowskiego Sympozjum KonstytucyjnegoPierwsze Krakowskie Sympozjum Konstytucyjne
„O problemach wykładni Konstytucji RP”
Kraków, 7 października 2017 r., godz. 10.00-16.15


Nowy przedmiot- Konstytucyjne podstawy działania sądów

Nowy przedmiot "Konstytucyjne podstawy działania sądów"

prowadzący: dr hab. Piotr Tuleja, prof. UJ

30 godzin wykładu

I semestr roku akademickiego 2017/18

egzamin: forma pisemna ( esej na wskazany temat lub egzamin pisemny - 60 min.)

tematyka: źródła konstytucyjnego prawa sądowego, konstytucyjne zasady dziłania sądów, konstytucyjne podstawy procedur sądowych, sądowa wykładnia prawa i jej konstytucyjne granice


Ładowanie odtwarzacza