KKozlowski

dr Krzysztof Kozłowski

W latach 2007-2010 odbył aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Szczecinie zakończoną egzaminem sędziowskim. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał na podstawie rozprawy "Prawo łaski Prezydenta RP", przygotowanej pod kierownictwem dr hab. prof. UJ Piotra Tulei.

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Znajomość języków:

 • angielski
 • niemiecki

Zainteresowania naukowe:

 • aksjologia konstytucyjna
 • państwo prawne
 • władza sądownicza
 • obrót prawno–międzynarodowy
 • ustrój USA

Publikacje naukowe

Rozdziały w pracach zbiorowych:

 1. J. Ciapała (red.), Prawo konstytucyjne, prawo europejskie: kazusy i zagadnienia prawne, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Prawa i Administracji - Stowarzyszenie Edukacji Społecznej i Prawnej, "Ius et Ratio", Szczecin 2011
 2. „Z dziejów prawa łaski” (w:) „Culpa et poena - z dziejów prawa karnego”, Maciej Mikuła (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009
 3. „Chrześcijańskie dziedzictwo Europy jako problem konstytucyjny [Z problematyki Traktatu Ustanawiającego Konstytucję dla Europy] (współautor wraz z: Paweł Gomułka, Michał Latuszewski) (w:) Tomasz Kozłowski, Karol Kuźmicz (red.) „Człowiek wobec systemów wartości”, Wydawnictwo Temida, Białystok 2006

Artykuły:

 1. Przegląd orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 października 2010 r., sygn. K 35/09, ZU TK 127/10/A/2010 (w:) Lech Morawski, Forum Prawnicze, nr 6 (8) 2011
 2. Przegląd orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 grudnia 2010 r., sygn. akt K 41/07, ZU TK 127/10/A/2010 (w:) Lech Morawski, Forum Prawnicze, nr 4-5 (6-7) 2011
 3. Przegląd orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 października 2010 r., sygn. akt K 10/08, ZU TK 81/8/A/2010 (w:) Lech Morawski, Forum Prawnicze, nr 3 (5), rok 2011
 4. Przegląd orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2010 r., sygn. akt K 6/09, ZU TK 15/2/A/2010 (w:) Lech Morawski, Forum Prawnicze, nr 2 (4), rok 2011
 5. Przegląd orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2010 r., sygn. akt U 5/07, ZU TK 20/3/A/2010 (w:) Lech Morawski, Forum Prawnicze, nr 1 (3), rok 2011
 6. „O fikcjach państwa prawnego” (w:) „In Gremio – Miesięcznik Szczecińskich Środowisk Prawniczych” nr 4 / 2007
 7. „Wybrane zagadnienia prawa lustracyjnego wobec rzeczywistości konstytucyjnej” (w:) „In Gremio – Miesięcznik Szczecińskich Środowisk Prawniczych” nr 11 / 2006
 8. „Kilka myśli nad konstytucyjnym obowiązkiem służby wojskowej” (w:) „In Gremio – Miesięcznik Szczecińskich Środowisk Prawniczych” nr 6 / 2005

Opinie i ekspertyzy:

 1. 2011 – „Opinia dotycząca umieszczania materiałów wyborczych w pasie ruchu drogowego w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. według stanu prawnego na dzień 30 września 2011 r.”
 2. 2007 – „Opinia na temat zasadności powołania na terenie Gminy Miasta Szczecin Konwentu Rad Osiedlowych Miasta Szczecin – aspekt prawny i organizacyjny – wraz z projektem Statutu Konwentu” – przygotowana na potrzeby Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności Rady Miasta Szczecin (Szczecin 2007)