MKrzeminski

dr Marcin Krzemiński

Zatrudniony na stanowisku asystenta naukowego (post-doc) w ramach projektu pt. „Teoria argumentacji a rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa”, którego kierownikiem jest dr hab. Andrzej Grabowski. Projekt ten jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych w ramach konkursu OPUS 9 (okres realizacji projektu - lata 2016-2019).

Dr Marcin Krzemiński w latach 1997-2000 r. uczestniczył w seminariach i proseminariach z prawa konstytucyjnego prowadzonych przez Prof. Pawła Sarneckiego. Od 1999 r. przewodniczył Sekcji Prawa Konstytucyjnego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, następnie dwukrotnie był prezesem tego Towarzystwa. W roku 2001 studiował prawo konstytucyjne i prawa człowieka na Uniwersytecie w Awinionie i Kraju Vaucluse (Francja), gdzie zebrał materiały do pracy magisterskiej napisanej i obronionej pod kierunkiem Prof. Pawła Sarneckiego p.t. „Rola Rady Konstytucyjnej w zabezpieczeniu rozgraniczenia kompetencji naczelnych organów władz państwowych we Francji”.

W latach 2002-2007 odbył studia doktoranckie pod opieką Prof. Pawła Sarneckiego. W latach 2002-2015 uczestniczył w pracach naukowych katedr: Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UJ, oraz Konstytucjonalizmu i Ustrojów Państwowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.

W roku 2005 r. jako laureat konkursu Ambasady Francji na projekt badawczy, odbył staż badawczy w ramach stypendium Rządu Francuskiego na Uniwersytecie w Nantes, pod opieką prof. Thibaut de Berrangera. W roku 2006 r. ponownie został laureatem konkursu – tym razem w konkursie w ramach Szkoły Prawa Francuskiego UJ – czego efektem był miesięczny staż badawczy na Uniwersytecie w Orleanie.

Rozprawę doktorską poświęconą instytucji premiera w V Republice Francuskiej przygotował pod kierunkiem najpierw prof. Pawła Sarneckiego, a następnie, dr hab. Moniki Florczak-Wątor i obronił na Wydziale Prawa i Administracji UJ w 2016 r.

Członek zespołu badawczego kierowanego przez dr hab. Andrzeja Grabowskiego prowadzącego badania w ramach projektu „Teoria argumentacji a rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa”.

Pracował w Urzędzie Miasta Krakowa na stanowisku związanym z legislacją a także wchodził w skład zespołu prawników-weryfikatorów tłumaczeń orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, opracowywanych na zlecenie Komitetu Integracji Europejskiej. W latach 2002-2005 odbył aplikację sądową. Od 2006 r. wykonuje zawód radcy prawnego.

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Znajomość języków:

 • angielski
 • czeski
 • francuski

Zainteresowania naukowe:

 • Ustroje państw frankofońskich
 • Argumentacja konstytucyjna w postępowaniach przed sądami i organami administracji publicznej

Publikacje naukowe

Publikacje książkowe:

 1. „Królestwo Belgii” [rozdział w:] „Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich”, red. P. Sarnecki, Kraków 2007
 2. Tytuł: „Francuska Rada Konstytucyjna (i jej rola w zabezpieczeniu rozgraniczenia kompetencji naczelnych organów władz publicznych)”, Nowy Sącz 2007
 3. „Samorząd Terytorialny” [rozdział w:] „Prawo Francuskie” T. II, (red. K. Wojtyczek, A. Machowska), Kraków 2005

Artykuły:

 1. Stanowienie i charakter prawny ordonansów w V Republice Francuskiej, Przegląd Sejmowy nr 3(104)/2011
 2. Kontrola konstytucyjności celów i działalności partii politycznych w Polsce (w:) "Konstytucja i sądowe gwarancje jej ochrony. Księga jubileuszowa Profesora Pawła Sarneckiego" (red. P. Czarny i P. Tuleja), Kraków 2004
 3. Charakter normatywny wstępu do Konstytucji RP, Zeszyty Prawnicze TBSP UJ 2000, nr 4

Glosy:

 1. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 marca 2005 r. (sygn. akt FSK 618/04) w sprawie uprawnienia sądów administracyjnych do pomijania w stosowaniu przepisów podustawowych oraz pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego, Przegląd Sejmowy nr (75)/2006
 2. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 kwietnia 2004 r. (sygn. akt GSK 39/04) w sprawie relacji umów międzynarodowych w stosunku do prawa wewnętrznego, Przegląd Sejmowy nr 2(67)/2005
 3. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie bezpośredniego stosowania Konstytucji przez sądy”, Zeszyty Prawnicze TBSP UJ 2002, no 7-8
 4. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 marca 2000 w sprawie zgodności z Konstytucją celów partii politycznej, Zeszyty Prawnicze TBSP UJ 2002, nr 5 – Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE

Recenzje i noty:

 1. „A. Frankiewicz ‘’Kontrasygnata aktów urzędowych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej’’ (recenzja), Przegląd Sejmowy nr 4(63)/2004
 2. „P. Jan „Le procès constitutionnel’’ (recenzja), Przegląd Sejmowy nr 4(57)/2003
 3. „H. Roussilion „Le Conseil Constitutionnel’’ (nota), Przegląd Sejmowy nr 2(51)