SKubas.jpg

dr Sebastian Kubas

Związany z Katedrą Prawa Konstytucyjnego od 1997 r., jako uczestnik seminarium prof. Pawła Sarneckiego, następnie doktorant, asystent i adiunkt. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskany na podstawie rozprawy "Parlament Szkocki jako przejaw dewolucji w Zjednoczonym Królestwie", przygotowanej pod opieką prof. P. Sarneckiego.

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nauczane przedmioty:

Prawo konstytucyjne - ćwiczenia

Znajomość języków:

angielski

Zainteresowania naukowe:

 • prawo wyborcze
 • prawo parlamentarne
 • legitymizacja sądownictwa konstytucyjnego
 • ustrój Zjednoczonego Królestwa
 • ustrój USA

Publikacje naukowe

Publikacje książkowe:

 1. Parlament Szkocki. Dewolucja - wyzwanie dla Zjednoczonego Królestwa, Warszawa 2004
 2. Judicial review - geneza i rozwój [w:] P. Czarny, P. Tuleja, Konstytucja i sądowe gwarancje jej ochrony. Księga jubileuszowa Profesora Pawła Sarneckiego, Kraków 2004
 3. Rozdział 14. Republika Irlandii. Rozdział 28. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej [w:] P. Sarnecki (red.), Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, Warszawa 2007
 4. Trener akademicki. Prawo konstytucyjne, Warszawa - Bielsko Biała 2009, współautor wraz z P. Czarny i M. Florczak-Wątor
 5. Powoływanie sędziów amerykańskiego Sądu Najwyższego [w:] P. Tuleja, M. Florczak-Wątor, S. Kubas (red.), Prawa człowieka. Społeczeństwo obywatelskie. Państwo demokratyczne. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Pawłowi Sarneckiemu, Warszawa 2010
 6. Trener akademicki. Prawo konstytucyjne, wyd. II poprawione i zaktualizowane, Warszawa - Bielsko Biała, 2010, współautor wraz z P. Czarny i M. Florczak-Wątor
 7. Ingerencja amerykańskiego sądu konstytucyjnego w proces wyborczy. Uwagi na tle orzeczenia Citizens United v. Federal Election Commission (2010) [w:] A. Zięba (red.), Konstytucjonalizm w państwach anglosaskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, str. 431-440

Artykuły:

 1. Organy kierownicze Sejmu w świetle Konstytucji RP oraz nowelizacji regulaminu Sejmu dokonywanych w latach 1997-2000, Przegląd Sejmowy nr 3 (44)/2001
 2. Parlament Szkocki, Przegląd Sejmowy nr 4 (51)/2002
 3. Governing Organs of the Sejm in Light of the Constitution of the Republic of Poland and the Amendments of the Sejm Rules of Procedure during the Years 1997-2000, The Sejm Review. Przegląd Sejmowy. Second Special Issue 2002 [tłumaczenie artykułu o organach kierowniczych Sejmu, wybranego do specjalnego, anglojęzycznego wydania Przeglądu Sejmowego]
 4. System wyborczy a model polskiej demokracji, Studia Wyborcze tom VI/2008
 5. Aktualne dylematy parlamentarnego prawa wyborczego (wybrane zagadnienia), Przegląd Sejmowy nr 5 (100)/2010

Glosy:

 1. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 2 marca 1994 r. (sygn. akt I ACr 76/94), Przegląd Sejmowy nr 3 (38)/2000
 2. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 września 2003 r. (sygn. akt K 55/02), Przegląd Sejmowy nr 3 (62)/2004

Tłumaczenia:

 1. P. Sarnecki (wstęp), S. Kubas (tłumaczenie), Ustawy ustrojowe Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Warszawa 2010