Przegląd Konstytucyjny

Przegląd Konstytucyjny - kwartalnik, czasopismo naukowe zajmujące się szeroko rozumianymi problemami konstytucjonalizmu. Pierwszy numer został wydany w czerwcu 2017 r.

Skład Komitetu Redakcyjnego:

Dr hab. Jerzy Ciemniewski, INP PAN
Dr hab. Monika Florczak Wątor, UJ ( sekretarz redakcji)
Prof. dr hab. Leszek Garlicki, UW
Prof. dr hab. Mirosław Granat, UKSW
Prof. dr hab. Andrzej Szmyt, UG
Dr hab. Piotr Tuleja, prof. UJ (redaktor naczelny)
Prof. dr hab. Paweł Sarnecki, UJ
Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, UMK
Prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz, UWr
Prof. dr hab. Jerzy Zajadło, UG
Prof. dr hab. Marek Zubik, UW