Uncategorised • HARMONOGRAM ZAJĘĆ

  Młodzieżowej Akademii Praw Obywatelskich w październiku 2017 r.  Data Zajęcia Prowadzący Miejsce
  5 X (czwartek)
  godz. 19.00-20.00
  Wykład inauguracyjny "Prawo karne on line a prawa jednostki” Dr Mikołaj Małecki
  Katedra Prawa Karnego
  Sala Niebieska, ul. Krupnicza 33a
  12 X (czwartek)
  godz. 18.30-20.00
  Warsztaty „Konstytucja jako element multicentrycznego systemu prawa” Dr hab. Monika Florczak-Wątor
  Katedra Prawa Konstytucyjnego
  Sala Niebieska, ul. Krupnicza 33a
  18 X (środa)
  godz. 18.30-20.00
  Wykład: "Prawo międzynarodwe publiczne" Dr hab. Michał Kowalski
  Katedra Prawa Międzynarodowe Publicznego
  Aula A+B, ul. Krupnicza 33a
  25 X (środa)
  godz. 18.30-20.00
  Spotkanie z sędzią Europejskiego Trybunału Praw Człowieka:
  "Demokracja konstytucyjna w erze globalizacji"
  Prof. dr hab. Krzysztof Wojtyczek
  sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
  Sala Audytoryjna, Pałac Larischa


 • HARMONOGRAM ZAJĘĆ

  Młodzieżowej Akademii Praw Obywatelskich w listopadzie 2017 r.  Data Zajęcia Prowadzący Miejsce
  9 XI (wtorek)
  17:45 - 20:00
  Wykład: „Filozofia interpretacji” Dr Łukasz Kurek
  Katedra Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej
  Sala Audytoryjna, Pałac Larischa
  16 XI (czwartek)
  18.30-20.00
  Seminarium: „Instytucjonalne manipulacje w prawie wyborczym” Dr Grzegorz Kuca
  Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczego
  Sala Niebieska, ul. Krupnicza 33a
  23 XI (czwartek)
  18.30-20.00
  Warsztaty: „Prawo w medycynie - konflikt między ochroną życia i zdrowia a wolnością Dr Tomasz Sroka
  Katedra Prawa Karnego
  Sala Niebieska, ul. Krupnicza 33a
  30 XI (czwartek)
  18.30-20.00
  Spotkanie z sędzią Trybunału Konstytucyjnego
  "Rozstrzyganie kolizji praw konstytucyjnych
  Prof. dr hab. Piotr Tuleja Sala 109, ul. Krupnicza 33a


 • HARMONOGRAM ZAJĘĆ

  Młodzieżowej Akademii Praw Obywatelskich w grudniu 2017 r.  Data Zajęcia Prowadzący Miejsce
  8 XII (piątek)
  godz. 17.15-19.30
  Wykład "Powszechna historia prawa Dr hab. Marcin Kwiecień
  Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa
  Sala 52, Collegium Novum
  14 XII (czwartek)
  godz. 18.30-20.00
  Seminarium: „Kontrola konstytucyjności prawa a stan wyższej konieczności konstytucyjnej” Mgr Maciej Pach
  Katedra Prawa Konstytucyjnego
  Sala 209, ul. Krupnicza 33a
  21 XII (czwartek)
  godz. 18.30-20.00
  Warsztaty: Prawo do sądu – regulacja konstytucyjna a praktyka Dr hab. Monika Florczak-Wątor
  Katedra Prawa Konstytucyjnego
  Sala 209, ul. Krupnicza 33a


 • HARMONOGRAM ZAJĘĆ

  Młodzieżowej Akademii Praw Obywatelskich w styczniu 2018 r.  Data Zajęcia Prowadzący Miejsce
  9 I (wtorek)
  godz. 17.45-20.00
  Wykład "Część szczególna prawa karnego" Dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ
  Katedra Prawa Karnego
  Sala 52, Collegium Novum
  18 I (czwartek)
  godz. 18.30-20.00
  Spotkanie z radcą prawnym: „Pomoc prawna w Polsce – radca prawny i adwokat na straży praw jednostki” Dr Marcin Krzemiński, radca prawny
  Katedra Prawa Konstytucyjnego
  Sala 209, ul. Krupnicza 33a
  25 I (czwartek)
  godz. 18.30-20.00
  Seminarium: Ochrona danych osobowych w praktyce Dr Bogumił Naleziński
  Katedra Prawa Konstytucyjnego
  Sala 209, ul. Krupnicza 33a


 • HARMONOGRAM ZAJĘĆ

  Młodzieżowej Akademii Praw Obywatelskich w lutym 2018 r.

 • HARMONOGRAM ZAJĘĆ

  Młodzieżowej Akademii Praw Obywatelskich w marcu 2018 r. • Data Zajęcia Prowadzący Miejsce
  5 - 23 II
  Ferie i przerwa semestralna
  27 II (wtorek)
  godz. 17.00-18.30
  Wykład: Rząd w systemach parlamentarnych Dr hab. Andrzej Kulig, prof. UJ
  Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczego
  Sala 218, Collegium Wrólewskiego

  W roku akademickim 2016/2017 Katedra Prawa Konstytucyjnego UJ realizowała program edukacyjny pt. „Młodzieżowa Akademia Praw Obywatelskich”, w którym uczestniczyło 50 uczniów renomowanych krakowskich liceów (I LO im. B. Nowodworskiego, II LO im. Króla Jana III Sobieskiego, V LO im. A. Witkowskiego, VII Prywatne LO im M. Reja, VIII LO im. St. Wyspiańskiego).

  Program miał na celu zainteresowanie młodzieży problematyką konstytucyjną, w szczególności problematyką praw i wolności jednostki, kształtowanie świadomości prawnej i obywatelskiej oraz zachęcenie do studiowania na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajęcia w ramach Młodzieżowej Akademii Praw Obywatelskich odbywały się raz w tygodniu w budynku Wydziału Prawa i Administracji UJ. Miały formę seminariów, warsztatów oraz dyskusji z zaproszonymi gośćmi. Uczniowie uczestniczyli również w wybranych wykładach kursowych prowadzonych na studiach prawniczych. Osobą koordynującą realizację programu była dr hab. Monika Florczak-Wątor.

  Pierwsze spotkanie w ramach Młodzieżowej Akademii Praw Obywatelskich, z udziałem Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UJ Prof. Jerzego Pisulińskiego oraz Kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego UJ Prof. Piotra Tulei, miało miejsce 7 października 2016 r. Wykład inauguracyjny pt. „Obywatel w Unii Europejskiej” wygłosiła dr Monika Niedźwiedź z Katedry Prawa Europejskiego UJ.  UWAGA! W październiku 2017 r. rusza II edycja Młodzieżowej Akademii Praw Obywatelskich. Do 10 IX 2017 r. czekamy na zgłoszenia uczniów ze szkół wytypowanych do programu. Szczegóły już wkrótce.

  SYLLABUS PRZEDMIOTU: KONSTYTUCYJNE PODSTAWY DZIAŁANIA SĄDÓW  Wykaz zagadnień

  1. Przedmiot wykładu

  2. Geneza współczesnej pozycji ustrojowej sądów

  3. Współczesne modele ustrojowej pozycji sądów

  4. Sądy we współczesnym państwie demokratycznym

  4.1. Legitymizacja władzy sądowniczej

  4.2. Sądy a władza polityczna

  4.3. Sądy a prawa człowieka

  4.4. Sędzia krajowy jako sędzia międzynarodowy

  4.5. Współczesne paradygmaty wykładni prawa a realizacja konstytucyjnych zadań sądów

  4.6. Sędzia będący ustami ustawy czy dworkinowski sędzia Herkules – trudne i łatwe przypadki

  4.7. Czy podstawowym konstytucyjnym dylematem współczesnego działania sądów jest dylemat Richterstaat statt Rechtsstaat ? Czy prawem jest ustawa czy orzeczenie sądu?

  5. Konstytucyjne tradycje polskiej władzy sądowniczej

  5.1. Czy istnieje konstytucyjna tradycja I RP i Konstytucji 3 Maja?

  5.2. Sądownictwo II – budowa i demontaż konstytucyjnych podstaw

  5.3. Konstytucja PRL à rebours

  5.4. Spór o władzę sądowniczą w okresie transformacji ustrojowej

  6. Pozycja ustrojowa sądów w Konstytucji RP

  6.1. Sądy a podział władzy

  6.1.1. Zasada podziału i równoważenia władz

  6.1.2. Zasada podziału i równoważenia władz a odrębność władzy sądowniczej.

  6.1.3. Przedmiotowy zakres działania sądów. Wymiar sprawiedliwości a pojęcie sprawy w rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji

  6.2. Zasada niezależności sądów i niezawisłości sędziów jako instrumentalne zasady względem prawa do sądu

  7. Ustrojowa rola SN i NSA – czy sądy te mają przede wszystkim gwarantować prawidłowe wymierzanie sprawiedliwości w jednostkowych sprawach, czy czuwać nad jednolitością orzecznictwa?

  8. Rola KRS, Prezydenta i innych organów państwa w gwarantowaniu niezależności sądów

  9. Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości

  10. Gwarancje niezależności sądów i niezawisłości sędziów

  10.1. Powoływanie sędziów

  10.2. Nadzór judykacyjny i administracyjny nad sądami

  10.3. Odpowiedzialność prawna sędziów

  10.4. Ustawowe instytucje gwarantujące i konkretyzujące konstytucyjne zasady – pusp, pusa

  11. Czy sędziowski paradygmat stosowania prawa odpowiada wymaganiom Konstytucji – ocena praktyki

  11.1. Konstytucjonalizacja sądowych modeli stosowania prawa

  11.2. Wykładnia derywacyjna i klaryfikacyjna a wykładnia Konstytucji

  11.3. Obowiązek stosowania Konstytucji w sądowym modelu stosowania prawa

  11.4. Stosowanie Konstytucji przez sądy jako środek ochrony konstytucyjnych wolności praw

  11.5. Czy sądy gwarantują ochronę praw człowieka – przykłady

  11.6. Granice prawnych i faktycznych możliwości gwarantowania przez sądy praw człowieka

  12. Multikonstytucjonalizm – czy reinterpretacja podstawowych zasad ustrojowych wpływa na konstytucyjne podstawy działania sądów?

  13. Polityczny spór o władzę sądowniczą – czy jest sporem o konstytucyjne podstawy działania sądów?

  Materiały

  Jerzy Wróblewski; Sadowe stosowanie prawa, Warszawa 1998, Rozdziały: XI – XV


  Dorota Dąbek; Prawo sędziowskie w polskim prawie administracyjnym, Warszawa 2010, Rozdziały: I, II. 1 i 2, V. 3


  Ryszard Piotrowski, Status ustrojowy sędziego a zakres i charakter zarządzeń nadzorczych

  Ewa Łętowska Władza sądownicza a pozostałe władze stan równowagi czy jej zachwiania?

  - oba opracowania opublikowane w Pozycja ustrojowa sędziego ( pod red. R. Piotrowskiego), Warszawa 2015

  Ustawy

  Prawo o ustroju sądów powszechnych

  Prawo o ustroju sądów administracyjnych

  Orzecznictwo

  Orzeczenia wskazane w trakcie wykładu

  Egzamin

  Pisemny ( 45 min ) lub esej na wskazany temat
  Data Zajęcia Prowadzący Miejsce
  8 III (czwartek)
  godz. 17.45-20.00
  Prawa osobiste i prawa socjalne w Konstytucji RP" Dr hab. Monika Florczak-Wątor
  Katedra Prawa Konstytucyjnego
  Sala 209, ul. Krupnicza 33a
  15 III (czwartek)
  godz. 18.30-20.00
  Prawa polityczne w Konstytucji RP Dr Piotr Czarny
  Katedra Prawa Konstytucyjnego
  Sala 209, ul. Krupnicza 33a
  22 III (czwartek)
  godz. 18.30-20.00
  Egzamin końcowy Dr hab. Monika Florczak-Wątor
  Katedra Prawa Konstytucyjnego
  Sala 209, ul. Krupnicza 33a
  29 III (czwartek)
  godz. 18.30-20.00
  Zakończenie Akademii: wręczenie dyplomów i nagród Dr hab. Piotra Tuleja, prof. UJ,
  dr hab. Monika Florczak-Wątor, prof. UJ
  Sala 209, ul. Krupnicza 33a