PRACOWNICY KATEDRY PRAWA KONSTYTUCYJNEGO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGOProf. dr hab. Piotr Tuleja

Prof. dr hab. Piotr Tuleja

Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego UJ

Zobacz więcej

prof. dr hab. Krzysztof Wojtyczek

prof. dr hab. Krzysztof Wojtyczek

Sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Zobacz więcej

!--

SEKRETARIAT KATEDRY PRAWA KONSTYTUCYJNEGO

Natalia Lipowska

-->