Humboldt Kolleg „Międzynarodowy Trybunał Karny. Teoria. Praktyka. Wyzwania.”

Humboldt Kolleg „Międzynarodowy Trybunał Karny. Teoria. Praktyka. Wyzwania”.

Humboldt Kolleg „International Criminal Court. Theory. Practice. Challenges”.

Katedra Postępowania Karnego WPiA UJ ma zaszczyt zaprosić na Konferencję naukową „Międzynarodowy Trybunał Karny. Teoria. Praktyka. Wyzwania”, która odbędzie się w dniu 14 – 15 października 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Informujemy, że adwokatom biorącym udział w konferencji przysługują punkty szkoleniowe otrzymywane w ramach realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego. Za udział w pierwszym dniu konferencji – 8 punktów szkoleniowych, za udział w drugim dniu konferencji – 4 punkty szkoleniowe (łącznie 12 punktów szkoleniowych).


Konferencja objęta patronatem:

  • Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Pani Prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf
  • Krajowej Rady Sądownictwa
  • Naczelnej Rady Adwokackiej
  • Copernicus Center

sssssn

 

v472 logo KRS

 

nra

 

cc1


Ogólne informacje o konferencji:

Celem konferencji jest analiza kluczowych problemów związanych zarówno z teoretycznym uformowaniem modelu odpowiedzialności jak i praktycznymi aspektami funkcjonowania MTK. Zamierzeniem organizatorów Konferencji jest również omówienie najważniejszych wyzwań stojących przed MTK.

W pierwszym panelu prelegentami będą wyłonieni w drodze konkursu abstraktów studenci studiów prawniczych, studiów doktoranckich oraz przedstawiciele nauki do stopnia doktora nauk prawnych włącznie. Tematyką wystąpień będą zagadnienia dotyczące procedowania przed MTK, takie jak: zasada komplementarności, jurysdykcja MTK, elementy definicji zbrodni podlegające jurysdykcji MTK oraz efektywność postępowania przed MTK.

W ramach drugiego panelu w obradach udział wezmą eksperci z ośrodków krajowych i zagranicznych. W panelu tym uczestnictwo zapowiedzieli Sędziowie MTK oraz Prokurator MTK. Po wystąpieniach przeprowadzona zostanie dyskusja nad wybranymi problemami poruszanymi w wystąpieniach. Organizatorzy przewidują tłumaczenie symultaniczne obrad na język angielski.


Komitet naukowy konferencji:

Przewodniczący: prof. dr hab. Piotr Hofmański – Sędzia Międzynarodowego Trybunału Karnego z siedzibą w Hadze;

Członkowie komitetu:

Prof. UJ, dr hab. Adam Górski – Katedra Postępowania Karnego UJ;

Prof. UŁ, dr hab. Krzysztof Indecki – Kierownik Katedry Prawa Karnego Międzynarodowego/Zakład Międzynarodowego Wymiaru Sprawiedliwości;

Prof. dr hab. Piotr Kardas – Kierownik Zakładu Prawa Karnego Porównawczego UJ;

Prof. UW, dr hab. Michał Królikowski – adwokat;

Prof. UW, dr hab. Maria Rogacka – Rzewnicka – Kierownik Zakładu Międzynarodowego Postępowania Karnego UW;

Prof. UJ, dr hab. Andrzej Światłowski – p.o. Kierownika Katedry Postępowania Karnego UJ;

Prof. dr hab. Paweł Wiliński – Kierownik Katedry Postępowania Karnego UAM;

Prof. dr hab. Eleonora Zielińska – Kierownik Katedry Prawa Karnego Porównawczego UW;


Ramowy program Konferencji Międzynarodowy Trybunał Karny. Teoria. Praktyka. Wyzwania.

Programme of the Conference International Criminal Court. Theory. Practice. Challenges.

Kraków, 14-15. 10. 2016 r.

Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University

Main Aula, Krupnicza 33A Street

Day 1


PANEL I, SESSION OF YOUNG RESEARCHERS:

Presiding: Honorable Professor Piotr Hofmański, Judge of the ICC

9:15 – 9:35 Patryk I. Labuda, Ph.D. Candidate, Graduate Institute of International and Development Studies (Geneva), Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, Genewa, Efektywność MTK w Afryce: komplementarność a walka ze zbrodniami ze zbrodniami międzynarodowymi w Republice Środkowoafrykańskiej, Kenii i Demokratycznej Republiki Konga;

9:35 – 9:55 Aleksandra Nieprzecka, UJ Kraków, Modyfikacja elementów zbrodni w przypadku kwalifikacji opartej na art. 28 (a) Statutu Rzymskiego;

9:55 – 10:15 dr Karolina Wierczyńska, INP PAN, Dopuszczalność postępowania przed MTK i standard działania państwa;

10:15 – 10:35 dr. Nandor Knust, Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, The role of the International Criminal Court within the system of international criminal justice

10:35 – 10:55 dr. Gleb BogushDepartment of Criminal law and Criminology Lomonosov Moscow State University, Faculty of Law, Russia and International Criminal Court: is there a Way Forward?

11:00 – 11:10 – Panel Summary

11:15 – 12:00 – Discussion;

12:00 – 12:35 –Professor Marian Jaskuła, Fundacja Aleksandra von Humboldta i jej znaczenie dla wspierania rozwoju nauki. Jak zostać stypendystą AvH? – uwagi praktyczne.

form 12:35 – Lunch break;

13:35 – A group photo of all conference participants;


13:40 – Session resuming

PANEL II, PLENARY SESSION:

Presiding: Professor Paweł Wiliński, Adam Mickiewicz University Poznań

13:40 – 17:10

Individual lectures, in particular:

13:40 – 14:00 Honorable Professor Bertram Schmitt, Judge of the ICC:

Problems arising from blending common law and statute law systems in the ICC proceedings

14:00 – 14:20 Honorable Professor Piotr Hofmański, Judge of the ICC:

Main problems of the ICC appellate procedure

14:20 – 14:40 Professor Florian Jessberger, University of Hamburg:

An Ordinary Criminal Court? Reflections on the Function(s) of the International Criminal Court

14:40 – 15:00 Honorable Chang-ho Chung, Judge of the ICC:

Recent developments in the confirmation of charges process at the ICC

15:00 – 15:35 Coffee break

15:35 – 15:55 Professor Hanna Kuczyńska, INP PAN:

Kontrola kwalifikacji prawnej przedstwionej w zarzutach przez Izbę Przygotowawczą

15:55 – 16:15 James Stewart, ICC Deputy Prosecutor:

The Rome Statute from the Perspective of the Office of the Prosecutor

16:15 – 16:35 Professor Harmen van der Wilt, University of Amsterdam:

The principle nullum crimen with special impact on art. 28 of the Rome Statute of the ICC

16:35 – 16:55 Professor Anna Gerecka – Żołyńska Adam Mickiewicz University Poznań:

International Criminal Court and the protection of cultural goods

16:55 – 17:15 – Discussion and closing of the official part of the first day of the conference


19:30 – Reception in the Reception Halls, Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University, Bracka 12 Street


Day 2

Main Aula, Krupnicza 33A Street

10:00 – 13:00 – Round table

Discussion: International Scholars versus ICC Judges and Prosecutor:

(What) Changes in the ICC Legal Framework?”


Discussion including present ICC Judges, University Students, Invited Researchers:

10:00-11:30

Presiding: Professor Celina Nowak, INP PAN

Participants (i.a.): Professor Claus Kress University of Cologne, Honorable Chang-Ho Chung, Judge of the ICC (invited), Professor Harmen van der Wilt, University of Amsterdam, dr. Nandor Knust.

12:00 – 13:30

Presiding: Honorable Stanisław Zabłocki, President of the Supreme Court

Participants (i.a.) Honorable Professor Piotr Hofmański, Judge of the ICC, Honorable Professor Bertram Schmitt, Judge of the ICC (invited), Professor Paweł Wiliński, James Stewart, ICC Deputy Prosecutor.

 

AvH_Partnerlogo


Zgłoszenia:

Uczestnictwo bierne:

Osoby zainteresowane uczestnictwem biernym w Konferencji proszone są o wysłanie formularza zgłoszeniowego. Opłata za uczestnictwo wynosi odpowiednio: 100 zł dla studentów i doktorantów oraz 150 zł dla pozostałych osób.

icon.word_small zgłoszenieMTK

Wpłat prosimy dokonywać na rachunek:

Konto bankowe Wydziału Prawa i Administracji UJ

PEKAO S.A. O/Kraków

71 1240 4722 1111 0000 4853 4484

Dla wpłat zagranicznych:

SWIFT: PKOPPLPW

IBAN: PL 71 1240 4722 1111 0000 4853 4484

W tytule przelewu wpisując: „Konferencja MTK”


Dodatkowe informacje:

Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie wszelkich dodatkowych informacji dotyczących Konferencji są:

dr hab. Adam Górski, Prof. UJ  adam.gorski@uj.edu.pl

mgr Krzysztof Michalak k.michalak@doctoral.uj.edu.pl

mgr Marcin Klonowski  marcin.klonowski@doctoral.uj.edu.pl (studenci, w tym doktoranci)