dr Joanna Pawlik-Czyniewska

Joanna Pawlik-Czyniewska odbyła studia wyższe magisterskie na kierunku prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego wieńcząc je w roku 2004 pracą magisterską p.t. „Prawo tymczasowo aresztowanego do praktyk i posług religijnych” napisaną pod opieką profesora dra hab. Leszka Boguni. Jest prokuratorem Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.Na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła studia doktoranckie, najpierw pod opieką prof. Piotra Hofmańskiego a później – dra hab. Andrzej Światłowskiego. W roku 2018 uzyskała stopień naukowy doktora na podstawie wyróznionej pracy pod tytułem „Przesłuchanie w trybie art. 185a-185d k.p.k. Między ochroną dziecka a prawem do obrony” Promotorem pracy był dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ, zaś recenzentami – dr hab. Radosław Olszewski, prof. Uniwersytetu Łódzkiego i dr hab. Piotr Krzysztof Sowiński, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego.