We Frankfurcie nad Odrą ukazał się pod redakcją prof. Arkadiusza Wudarskiego tom „Polska komparatystyka prawa. Prawo obce w doktrynie prawa polskiego”.

 

Ogłoszone zostały w nim trzy artykuły o prawie porównawczym czerpiące z doświadczenia prawa rzymskiego:

Tomasz Giaro, Moment historyczny w prawoznawstwie porównawczym

Wojciech Dajczak, Potencjał metody porównawczo-historycznej na przykładzie kontrowersji wokół odpowiedzialności sprzedawcy za wady fizyczne rzeczy

Franciszek Longchamps de Bérier, Z uwag do metodologii nauki prawa prywatnego: argumenty historyczny, dogmatyczny i prawnoporównawczy na przykładzie darowizny na wypadek śmierci oraz zapisu windykacyjnego

 

Kontakt

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
tel./fax (012) 422-10-33 wew. 1201

Szukaj

© Solmedia 2021