Dnia 5 października 2016 roku w Uniwersytecie Jagiellońskim sześciu chińskich uczonych z Instytutu Prawa Chińskiej Akademii Nauk Społecznych (CASS) wzięło udział w drugim dniu –  w krakowskiej części – II Chińsko-Polskiego Seminarium Prawa Porównawczego (2nd Sino-Polish Seminar on Comparative Law). Do Krakowa przyjechali dyrektor Instytutu prof. Li Lin oraz prof. Lin Mingde, prof. Xu Hui, prof. Xie Zengyi, prof. Lu Chao i prof. Wu Jun. Ze strony Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w seminarium wzięli udział: dziekan prof. Jerzy Pisuliński, prodziekan prof. Bartosz Brożek, dr Joanna Lemańska z Katedry Prawa Administracyjnego oraz ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier.

Seminarium zorganizowano po raz drugi. Pierwsze miało miejsce w Pekinie w siedzibie CASS dnia 16 października 2015 roku. Tym razem seminarium było organizowane wspólnie przez CASS, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polskie Centrum Studiów nad Prawem i Gospodarką Chin na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Obrady poprzedziło podpisanie trójstronnej umowy o współpracy między Instytutem Prawa CASS a Wydziałem Prawa i Administracji UJ oraz Wydziałem Prawa i Administracji UW. W imieniu WPiA UJ podpisywał dziekan prof. Jerzy Pisuliński, w imieniu Instytutu Prawa CASS – dyrektor prof. Li Lin. Przy zawieraniu umowy obecny był kierownik Polskiego Centrum Studiów nad Prawem i Gospodarką Chin – dr Piotr Grzebyk. Dnia 7 października umowa o współpracy została podpisana z Wydziałem Prawa i Administracji UW. Dzięki porozumieniu rozwijana będzie współpraca naukowa między Polską i Chinami na razie w postaci wspólnych seminariów oraz wspólnych publikacji naukowych z zakresu szeroko rozumianego prawa porównawczego.

 

ks. prof. F. Longchamps de Bérier wygłosił podczas seminarium referat pt. Legal System or Legal Order: Confronting Challenges of Decodification in Legal Practice

 

Program seminarium

Patrz: http://www.iolaw.org.cn/showNews.aspx?id=53897

Kontakt

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
tel./fax (012) 422-10-33 wew. 1201

Szukaj

© Solmedia 2021