24 listopada 2016 r. o godz. 11:00 w Auli Collegium Novum odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów doktorom nauk prawnych z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uroczystość promocji doktorskiej otworzyła Prorektor ds. rozwoju prof. dr hab. Dorota Malec. Następnie Dziekan naszego Wydziału prof. dr hab. Jerzy Pisuliński odczytał tekst przysięgi, którą doktorzy solennie złożyli. Po odczytaniu przez promotorów formuły nadającej stopień doktora nauk prawnych oraz wprowadzającej w prawa i obowiązki tego stopnia naukowego, każdy doktor otrzymał od swojego promotora dyplom potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego.

Podczas uroczystości dyplom doktorski otrzymał asystent w naszej Katedrze – dr Grzegorz Blicharz, który swoją rozprawę doktorską napisał pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Franciszka Longchamps de Bérier.

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów!

Kontakt

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
tel./fax (012) 422-10-33 wew. 1201

Szukaj

© Solmedia 2021