Nakładem Wydawnictwa Od.Nowa ukazały się felietony z różnych dziedzin współczesnego prawa, które nawiązują do wartości i zasad prawa rzymskiego. Pięćdziesiąt niezależnych tekstów niesie refleksje o bieżących zagadnieniach. Dowodzi przydatności doświadczenia prawa rzymskiego jako źródła inspiracji, kryterium oceny, nośnika cywilizacji.

„Każda z opowieści to spójna, przemyślana historia. Prowadzony z żelazną konsekwencją logiczny wywód mający swój rytm, początek i koniec. Dużo tu zarówno serca i mądrości, jak i przenikliwości tropiciela Rzymu w XXI wieku. Także niespodziewanych zwrotów akcji” (Od redaktora prowadzącego - Tomasza Pietrygi).

Książka jest właściwie zawodowym pamiętnikiem z prawa rzymskiego, pisanym przez dwa i pół roku. Zawiera osobiste pzemyślenia oraz uwagi na kanwie aktualnych wydarzeń i wielkiego dziedzictwa prawnego Rzymu oraz użytecznych doświadczeń prawa rzymskiego.

Nowe rysunki Andrzeja Krauzego ilustrują całość, która ukazuje się pod patronatem „Rzeczpospolitej”.

Patrz:

Kontakt

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
tel./fax (012) 422-10-33 wew. 1201

Szukaj

© Solmedia 2021