Konferencja "Odpowiedzialność za długi spadkowe”
organizowana przez Stowarzyszenie Notariuszy RP
 
Warszawa, dnia 23 czerwca 2017 roku
 
 
Godz. 10.30 – 10.50 „Aspekty kolizyjne odpowiedzialności za długi spadkowe” – prof. dr hab. Maksymilian Pazdan 
 
Godz. 10.50 - 12.20 PANEL I: Ograniczona odpowiedzialność za długi spadkowe.
  1. „Rzymska siatka pojęć prawa spadkowego a ograniczenia odpowiedzialności za długi" – ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Berier
  2. „Reżim odpowiedzialności spadkobiercy, zapisobiercy windykacyjnego i obdarowanego za zachowek” – prof. dr hab. Bogudar Kordasiewicz
  3. „Odpowiedzialność za długi spadkowe spadkobiercy pozostającego w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej” – dr Jakub Biernat 
 
Godz. 12.50 - 14.20 Panel II: Zaspokajanie długów spadkowych przy ograniczeniu odpowiedzialności
  1. „Porządek zaspokajania długów spadkowych” – dr Elwira Macierzyńska-Franaszczyk.
  2. „Akcesoryjne zabezpieczenia wierzytelności a ograniczona odpowiedzialność za długi spadkowe” – prof. dr hab. Jacek Górecki
  3. „Zarzut ograniczenia odpowiedzialności - przesłanki materialnoprawne i proceduralne” - dr Bartosz Kucia 
 
Godz. 15.00 – 16.30 PANEL III: Przyszłość systemu odpowiedzialności za długi spadkowe
  1. „Założenia systemu odpowiedzialności za długi spadkowe w projekcie kodeksu cywilnego” - dr Grzegorz Gorczyński
  2. „Konieczność zmiany systemu odpowiedzialności za długi spadkowe” – prof. dr hab. Fryderyk Zoll 
 
 

Kontakt

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
tel./fax (012) 422-10-33 wew. 1201

Szukaj

© Solmedia 2021