Międzynarodowe seminarium badawcze europejskiej komparatystyki prawa prywatnego

„IURA PRIVATA IN COMPARATIONE”

27 – 28 czerwca 2017 r., Frankfurt nad Odrą

Europejski Uniwersytet Viadrina, Logensaal 

 

Program

27 czerwca 2017 (Wtorek)

14.00 – 16.00 Panel dyskusyjny I Komparatystyka prawa w dydaktyce i nauce – wyniki i raporty z badań młodych naukowców Moderator: prof. dr A. Wudarski

16.30 – 18.30 Panel dyskusyjny II Nowe wyzwania komparatystyki prawa Moderator: prof. dr A. Wudarski

 1. Prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier (UJ, Kraków) Siatka pojęciowa prawa rzymskiego jako integralna część metodologii komparatystyki prawniczej
 2. Prof. dr hab. Michael Stürner (Konstancja) Transfer prawny między teorią a praktyką
 3. Dr Geo Magri (Turyn; ELSI, Osnabrück) Komparatystyka i unifikacja prawa: włoski punkt widzenia

 

28 czerwca 2017 (środa)

9.30 – 11.30 Panel dyskusyjny III Odpowiedzialność cywilna w transgranicznych badaniach prawnych Moderator: prof. dr hab. M. Stürner

 1. Dr Christoph Wendelstein (Konstancja) Odpowiedzialność lekarza za błędy w leczeniu w prawie niemieckim a medical malpractice w common law
 2. Mgr Artur Barański, LLM (EUV, Frankfurt/Oder) Odpowiedzialność odszkodowawcza w ubezpieczeniach transportowych w Polsce i w Niemczech  
 3. Dr Kajetan Górny (UZ, Zielona Góra) Wybrane problemy odpowiedzialności agenta w prawie polskim i niemieckim

12.00 – 14.00 Panel dyskusyjny IV De/kodyfikacja – podejście prawnoporównawcze Moderator: prof. dr hab. J. Pazdan

 1. Dr Jan Rudnicki (UW, Warszawa) Trzy historyczne fazy dekodyfikacji prawa cywilnego – przykład Polski na tle porównawczym
 2. Dr Eva Dobrovolnà (MU, Brno) Kodyfikacja czeskiego prawa prywatnego
 3. Mgr Mateusz Nocuń (UW, Warszawa) Prawo prywatne międzynarodowe a dekodyfikacja

15.00 – 17.00 Panel dyskusyjny V Historia i komparatystyka w służbie jakości prawa Moderator: prof. dr hab. F. Longchamps de Bérier

 1. 1. Dr Piotr Alexandrowicz (UAM, Poznań) Recepcja średniowiecznej kanonistycznej doktryny zaskarżalności wszystkich umów w drugiej scholastyce (XVI – XVII w.)
 2. Mgr Paulina Kozanecka (UAM, Poznań) Różne formy wydania rzeczy ruchomej w prawie chińskim w kontekście europejskim
 3. Dr Grzegorz Blicharz (UJ, Kraków) Kalifornia i rewolucyjna zmiana doktryny korzystania z wód gruntowych. Zarządzanie ograniczonymi zasobami dóbr (commons) w perspektywie prawa rzymskiego i porównawczego

17.00 – 17.15 Podsumowanie i zakończenie seminarium.

 

Pozostałe tematy badawcze

 1. Mgr Mateusz Badowski (ELSI, Osnabrück) „Soft law” jako modelowy wzorzec przetwarzania „prywatnych danych“ w polskoniemieckiej komparatystyce – europejska perspektywa
 2. Dr Witold Borysiak (UW, Warszawa) Odpowiedzialność deliktowa za nieudzielenie pomocy w prawie porównawczym
 3. Dr Aleksander Grebieniow (UW, Warszawa) Skutki prawne wyzysku: nowe perspektywy
 4. Dr Aleksandra Grześkowiak (UAM, Poznań) Interpretacja rzymskich źródeł dotyczących niedozwolonego oddziaływania na testatora w wiodących dziełach francuskich autorów prawa rozumu i niemieckich pandektystów
 5. Mgr Piotr Łochowski (UJ, Kraków) Darowizna na wypadek śmierci a prawnoporównawcze dylematy
 6. Philipp Mania (EUV, Frankfurt nad Odrą) Aspekty odpowiedzialności prawnej sztucznego zapłodnienia w ujęciu europejskim
 7. Mgr Lena Manz (Berno) Rekonstrukcja i zniesienie własności piętra budynku według prawa szwajcarskiego
 8. lic. iur. Anne Schnierer (Berno) Elektoniczne poświadczanie czynności prawnych w Szwajcarii – perspektywa prawnoporównawcza
 9. Dr Pawel Sikora (EUV, Frankfurt nad Odrą; UZ, Zielona Góra) Regres posiadacza pojazdu w polskim i niemieckim prawie
 10. Mgr Kamil Stolarski (UJ, Kraków) Ryzyko w kontraktach budowlanych. Spearin Doctrine w świetle prawa rzymskiego
 11. Dr Rafał Wrzecionek (UZ, Zielona Góra) Odpowiedzialność zawodowa notariusza w prawie polskim i niemieckim – ujęcie prawnoporównawcze
 12. Prof. dr Arkadiusz Wudarski (EUV, Frankfurt nad Odrą; UZ, Zielona Góra) Spadek digitalny – nowe wyzwanie dla europejskiego prawa prywatnego? – analiza prawnoporównawcza
 13. Mgr Anna Zubrycka (UKSW, Warszawa) Anonimizacja i pseudonimizacja jako środki ochrony danych osobowych – analiza prawnoporównawcza 

 

Deutsch

Kontakt

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
tel./fax (012) 422-10-33 wew. 1201

Szukaj

© Solmedia 2021