W dniach 12-16 września 2017 roku odbywał się doroczny, już 71. światowy kongres historyków prawa jako sesja Międzynarodowego Towarzystwa Historii Praw Starożytności im. Fernanda de Visschera (Société Internationale Fernand de Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité – stąd powszechnie używany w środowisku skrót SIHDA). Tematem tegorocznego kongresu była wolność i jej ograniczenia w prawach antyku (Liberté et interdictions dans les droits de l’Antiquité).

Kongres, w którym uczestniczyło przeszło 250 uczonych,  jak zwykle zgromadził głównie badaczy prawa rzymskiego: od Chile po Japonię. Obrady w pięciu równoległych sesjach odbywały się po francusku, włosku, angielsku, niemiecku lub hiszpańsku. Obrady toczyły się w siedzib ie wydziału prawa bolońskiej Alma Mater, a na czwartek, 14 września przeniesiono je do siedziby seminarium duchownego w Rawennie. Po południu wszyscy zwiedzali Kościół św. Witalis ze słynną mozaiką przestawiającą cesarza Justyniana.

justynian

Na zakończenie zgromadzenie ogólne SIHDA potwierdziło przyjęcie zaproszenie na 72. światowy zjazd do Krakowa. Kongres odbędzie się w dniach 11-15 września 2018 roku. Zgromadzenie jednomyślnie zatwierdziło temat: Plus ratio quam vis. Zatem do zobaczenia w Krakowie!!!

 

Z Uniwersytetu Jagiellońskiego wystąpili reprezentujący Katedrę Prawa Rzymskiego WPiA UJ:

dr Paulina Święcicka z referatem “Ercole in Catene”. I limiti alla discrezionalità dell’interpretazione dei giuristi romani – osservazioni preliminari e introduzione alla ricerca

dr Grzegoprz Blicharz z referatem Decodification of Law and Liberation of the State from Insolvent Estates? Liquidation Processes in Roman law and Comparative Legal Perspective

mgr Kamil Stolarski z referatem Iusta causa usucapionis: restrictions in acquiring property in Roman law

ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier z referatem Gifts: Contractual Freedom and a Prohibition by Justinian, który także przewodniczył popołudniowej sesji w środę, 13 września.

 

program kongresu

streszczenia referatów

Kontakt

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
tel./fax (012) 422-10-33 wew. 1201

Szukaj

© Solmedia 2021