Rokroczne Forum „Rządy prawa” odbyło się w Pekinie w dniach 17-18 listopada 2017 roku. Dla Instytutu Prawa Chińskiej Akademii Nauk Społecznych (CASS) w Pekinie to flagowe wydarzenie, gromadzące na konferencji naukowej prawników z wszystkich kontynentów. Z Polski udział wzięły dwie osoby. Z referatem przedstawiającym spojrzenie na dysputy z zakresu prawa pracy w Chinach z perspektywy podstawowy praw pracowniczych wystąpił dr Piotr Grzebyk z Polskiego Centrum Studiów nad Prawem i Gospodarką China Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Natomiast o reformie sądownictwa w Polsce w 2017 roku mówił należący do zarządu tego Centrum ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier, kierownik Katedry Prawa Rzymskiego UJ, który przewodniczył również pierwszej sesji naukowej Forum oraz uczestniczył w trójgłosie podsumowującym całą konferencję – wraz z prof. Kimmo Teppo Nuotio, przewodniczącym Centrum Prawa Chińskiego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Helsinkach oraz prof. Li Lin, członkiem Chińskiej Akademii Nauk Społecznych i dyrektorem Instytutu Prawa CASS. Po referacie o reformie sądownictwa pytania zadawali prof. Heinz-Dietrich Steinmeyer z Uniwersytetu w Muenster, Niemcy oraz prof. Xu Hui, która jest zastępcą dyrektora Departamentu Prawa Procesowego CASS. 

Kontakt

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
tel./fax (012) 422-10-33 wew. 1201

Szukaj

© Solmedia 2021