„Procesu Jezusa w świetle prawa żydowskiego”.

W piątek, 24 listopada 2017 r. gościem Katedry Prawa Rzymskiego UJ był prof. Joseph H.H. Weiler z New York University School of Law, specjalista prawa konstytucyjnego porównawczego, adwokat Włoch w sprawie „Lautsi przeciw Włochom”, dotyczącej obecności krzyż w klasie szkolnej; były dyrektor Wydziału Prawa, a ostatnio Rektor (2013- 2016) Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji.

weiler.jpg

Prof J.H.H. Weiler mówił nt. „Procesu Jezusa w świetle prawa żydowskiego”, co było poprzedzone krótki wykładem dr Pauliny Święcickiej (UJ) pt. „Proces Jezusa w świetle prawa rzymskiego”.

 swiecicka2017.jpg

Wprowadzenie przedstawiające gościa i całość poprowadziła prof. Agnieszka Nogal, kierownik Zakładu Filozofii Polityki w Instytucie Filozofii Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

 nogal.jpg

Pytania po wykładzie zadali dr Piotr Szwedo i Patryk Walczak. 

 szwedo.jpg 

walczak.JPG

Joseph Halevi Horowitz Weiler (urodzony 2 września 1951 roku) to wybitny prawnik z New York University School of Law, zajmujący się związkami prawa i religii, autor wielu prac z dziedziny prawa międzynarodowego. Studiował prawo w Wielkiej Brytanii (Sussex i Cambridge) oraz w Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego (dyplom w dziedzinie prawa międzynarodowego). W roku 1982 uzyskał tytuł doktora w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji we Włoszech, gdzie później pełnił funkcję profesora prawa, Dyrektora Wydziału Prawa, a ostatnio Rektora (2013- 2016).

Joseph H.H. Weiler jest doktorem honoris causa Uniwersytetu w Maceracie, Uniwersytetu Sussex i Uniwersytetu Nawarry.  Pozycję w świecie akademickim zyskał dzięki opublikowanej w roku 1998 pracy Konstytucja Europy: „Czy nowe szaty mają swojego cesarza?” i inne eseje na temat integracji europejskiej. W serii przystępnych esejów na temat ram prawnych Unii Europejskiej J.H.H. Weiler opisał stopniowe umacnianie ponadnarodowych instytucji europejskich kosztem krajowych parlamentów. Przedstawił tam również projekt konstytucyjnego pluralizmu, w którym szanowano by konstytucyjne tradycje państw członkowskich. W przestrzeni publicznej zasłynął m.in. reprezentując grupę krajów przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w słynnej sprawie dotyczącej obecności krzyża w szkolnej klasie – Lautsi kontra Włochy. Wtedy w roku 2010 wystąpił pro bono w Wielkiej Izbie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w obronie Republiki Włoch pozwanej przez obywatelkę Włoch i Finlandii, która żądała usunięcia krucyfiksu z klasy szkoły publicznej w miejscowości Abano Terme w pobliżu Padwy. Będący wyznawcą judaizmu J.H.H. Weiler wyjaśniał, że jego intencją nie była tylko obrona chrześcijaństwa jako takiego, ale pluralizmu przestrzeni publicznej. Już kilka lat wcześniej w swojej opublikowanej po włosku, a wydanej także po polsku, książce Chrześcijańska Europa. Konstytucyjny imperializm czy wielokulturowość? argumentował, że jednocząca się Europa nie powinna odrzucać swoich religijnych korzeni.

Jest żonaty i ma pięcioro dzieci. Jego ojciec urodził się w Zamościu. 

 

weiler1

weiler1

weiler1

weiler1

weiler1

weiler1

weiler1

Kontakt

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
tel./fax (012) 422-10-33 wew. 1201

Szukaj

© Solmedia 2021