prawo2017.jpeg

Gość Katedry dr Jan Rudnicki z Zakładu Europejskiej Tradycji Prawnej WPiA UW, znany naszym studentom m.in. jako autor książki "Testament żołnierski i testamenty wojskowe w europejskiej tradycji prawnej", wystapił w środę, 6 grudnia 2017 roku z odczytem "Prawo rzymskie o międzynarodowym (w kontekście powstania Australii)". Wszystko w cyklu rozważań "Reflektorem w mrok. Prawo rzymskie o współczesnym"...

Dzień wcześniej przedstawił na zebraniu Katedry założenia swej pracy habilitacyjnej o dekodyfikacji prawa prywatnego, a wieczorem wygłosił wykład dekodyfikacji na przykładzie prawa przewozowego, a w szczególności transportu lotniczego, zaproszony przez studentów WPiA UJ z Koła Naukowego Europejskiej Tradycji Prawnej, Prawa Rzymskiego i Komparatystyki Prawniczej TI ESTIN ALETHEIA.

najnowsza publikacja Gościa ogłoszona drukiem w FUNDAMINA - czasopiśmie historycznoprawnym RPA 2017 nr 23 z. 2, s. 81-93. 

Kontakt

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
tel./fax (012) 422-10-33 wew. 1201

Szukaj

© Solmedia 2021