W dniu 14 kwietnia 2018 roku, podczas Konferencji Naukowej w Suchej Beskidzkiej – ‘Tłumaczenie czy interpretacja rzymskich tekstów prawniczych’, miało miejsce wręczenie Pani Elżbiecie Sondel, Wdowie po śp. Profesorze Januszu Sondlu, Księgi dedykowanej jego pamięci – Semper Fidelis, Studia in memoriam Professoris Janusz Sondel. Obecni byli, między innymi, prof. Maria Zabłocka (UW), prof. Jan Zabłocki (UKSW), prof. Witold Wołodkiewicz (SWPS), prof. Marek Kuryłowicz (Akademia Leona Koźmińskiego), prof. Anna Pikulska-Radomska (UŁ), prof. Bronisław Sitek (SWPS), prof. Jacek Wiewiorowski (UG), prof. Anna Tarwacka (UKSW), prof. Renata Świrgoń-Skok (URz), Prof. Sławomir Godek (UKSW), prof. Maciej Jońca (KUL), prof. Jerzy Krzynówek (UWM), a także uczniowie Profesora: dr hab. Tomasz Palmirski, dr Paulina Święcicka, dr Karolina Wyrwińska oraz dr Tomasz Szeląg. Uroczystość prowadził dr hab. Tomasz Palmirski, który odczytał list Pani prof. Doroty Malec, Prorektora UJ. Głos zabrała również Pani Maria Grzechynka – Kanclerz Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii, której od 2001 roku Profesor Janusz Sondel był Rektorem. Uroczystość zakończyło wystąpienie Wdowy po śp. Profesorze.

Kontakt

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
tel./fax (012) 422-10-33 wew. 1201

Szukaj

© Solmedia 2021