VII Kongres Kół Naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza „100-lecie odzyskania niepodległości – bilans i perspektywy” odbywał się w dniach 15-17 maja 2018 roku w Poznaniu. O prawie rzymskim była mowa podczas drugiego dnia w ramach panelu eksperckiego pt. „Blaski i cienie II Rzeczypospolitej Polskiej”, odbywającego się na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej w Poznaniu. Wystąpienie zatytułowano „Wybór Niepodległej: prawo rzymskie jako polska tradycja prawna”.

 

program Kongresu

 

zobacz też: www.kongres.amu.edu.pl

Panele eksperckie:

I. Droga Polski do Unii Europejskiej

15 maja 2018 r. 

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM 

 

11:30 – 11:45 

uroczyste otwarcie 

prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki

Rektor UAM 

 

11:45 – 12:30 

wystąpienie inauguracyjne 

Bronisław Komorowski

Prezydent RP w latach 2010-2015 

 

12:30 – 12:50 

dyskusja 

 

13:00 – 14:00 

panel ekspercki 

prof. UAM dr hab. Hanna Suchocka

Premier RP w latach 1992-1993 

Proces przystępowania i wejścia Polski do Unii Europejskiej 

prof. zw. dr hab. Waldemar Łazuga

Kierownik zakładu myśli i kultury politycznej WH UAM 

Czy Polska „może obejść się bez Unii”? 

prof. zw. dr hab. Zbigniew Czachór

Kierownik Zakładu Badań nad Integracją Europejską WNPiD UAM 

Polska w Unii Europejskiej. Unia Europejska w Polsce 

 

14:00 – 14:30 

dyskusja

 

 

II. Blaski i cienie II Rzeczypospolitej Polskiej 

16 maja 2018 r. 

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM 

 

11:00 – 11:15 

uroczyste otwarcie 

prof. zw. dr hab. Bogumiła Kaniewska 

Prorektor ds. studenckich UAM 

 

11:15 – 11:55 

panel ekspercki cz. I 

ks. prof. zw. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier 

Kierownik Katedry Prawa Rzymskiego UJ 

Wybór Niepodległej: prawo rzymskie jako polska tradycja prawna 

prof. zw. dr hab. Marek Hendrykowski 

Twórca poznańskiej szkoły filmoznawczej 

Kinematografia czasów II Rzeczypospolitej 

 

11:55 – 12:15 

dyskusja 

 

12:30 – 13:10 

panel ekspercki cz. II 

prof. zw. dr hab. Przemysław Czapliński 

Kierownik specjalności krytycznoliterackiej, 

Zakład Antropologii Literatury WFPiK UAM 

II Rzeczpospolita jako dzieło literackie 

dr Andrzej Byrt 

Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Niemczech w latach 1995-2001 oraz 2002-2006 i we Francji w latach 2014-2016 

II Rzeczpospolita: sukcesy i porażki jej dyplomacji 

 

13:10 – 13:30 

dyskusja

 

Kontakt

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
tel./fax (012) 422-10-33 wew. 1201

Szukaj

© Solmedia 2021