Finał IX edycji Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny”

Dnia 4 czerwca 2018 roku w Gdańsku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbył się finał IX edycji Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny”. Komitet Konkursowy powołał Komisję Konkursową w składzie: prof. Wojciech Dajczak (UAM), dr Aleksander Grebieniow (UW), mec. Stefan Jacyno, mec. Przemysław Kozdój, ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier (UJ), dr Bartosz Szolc-Nartowski (UG), dr Maciej Szymura (UWr), prof. Jacek Wiewiorowski (UG) – przewodniczący, prof. Rafał Wojciechowski (UWr). 

Finaliści w liczbie 12 zostali zgłoszeni z konkursów wydziałowych. W pierwszym etapie finału każdy uczestnik losował zestaw trzech pytań, z których wybierał dwa i ustnie odpowiadał. Miał na swoje wystąpienie trzy minuty. Po wysłuchaniu wszystkich odpowiedzi, Komisja oceniła je na posiedzeniu tajnym.

Do drugiego etapu Komisja zakwalifikowała osiem osób. Uczestnicy losowali jeden z czterech kazusów wraz ze stroną procesową (powód albo pozwany), po czym przygotowywali swe wystąpienia przez 15 minut. Na przedstawienie argumentacji każda ze stron miała następnie pięć minut na wystąpienie i na replikę. Udzielanych odpowiedzi słuchała Komisja, po czym dokonała oceny na posiedzeniu tajnym. Do etapu trzeciego zakwalifikowano cztery osoby. Uczestnicy ścisłego finału mieli 12 minut na przygotowanie analizy tego samego kazusu. Ich wystąpień słuchała Komisja. Sami uczestnicy mogli się przysłuchiwać odpowiedziom dopiero po przedstawieniu własnej analizy.

Komisja Konkursowa na posiedzeniu tajnym postanowiła po odbytej dyskusji i po głosowaniach, że laureatami IX finału Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny” zostali:

Szymon Makowski (UW) – I miejsce

Agnieszka Szczerba (UJ) i Stefania Yerka (UG) – ex aequo II miejsce

 

Laureaci otrzymają nagrodę główną: sześciodniowy wyjazd do Rzymu.

 

Gratulacje!!!

 

Kontakt

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
tel./fax (012) 422-10-33 wew. 1201

Szukaj

© Solmedia 2021