W dniach 1–8 lipca 2018 roku studenci, doktoranci i pracownicy naukowi wzięli udział w Warsztatach Międzynarodowych „Prawo rzymskie a świat współczesny”. Każdy z uczestników przygotował po dwa wystąpienia: jedno dotyczące prawa rzymskiego i jego wpływu na prawo współczesne, drugie historii odwiedzanych miejsc związanych z dziejami Imperium rzymskiego. Referaty wygłoszono w Pompejach, Herkulanum, Neapolu i Rzymie. Odwiedziny objęły biblioteki prawa rzymskiego Uniwersytetu Fryderyka II w Neapolu oraz Uniwersytetu „La Sapienza” w Rzymie, gdzie przeprowadzono seminaria naukowe. Zajęcia odbyły się też w Muzeum Archeologicznym w Neapolu.

Pierwsze takie przedsięwzięcie wyjazdowe powiodło się dzięki współpracy studentów wydziałów prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego oraz pracowników Katedry Prawa Rzymskiego UJ i Katedry Europejskiej Tradycji Prawnej UW. Wszystko koordynował student Patryk Walczak we współpracy z Fundacją „Utriusque Iuris”. W seminarium wzięły udział dwie laureatki tegorocznego Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny” Stefania Yerka (UG) i Agnieszka Szczerba (UJ).

 

 

Zdjęcia Antoni Kowalik.

Kontakt

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
tel./fax (012) 422-10-33 wew. 1201

Szukaj

© Solmedia 2021