sily powietrzne1

Z inicjatywy cywilnego pracownika wojska, specjalisty prawa konstytucyjnego prof. Douglasa McKechnie z Air Force Academy w Colorado Springs doszło 31 lipca 2018 roku do spotkania w tamtejszym Instytucie Prawa, kierowanym przez panią prof. płk. Linell A. Letendre. Rozmawiano między innymi o roli prawa rzymskiego dla współczesnych prawodawstw – przedłożenie ks. prof. Franciszka Longchamps de Bérier. Jednym z powodów zajęcia się tym zagadnieniem była tablica poglądowa dla studentów, jaką wywieszono przy wejściu do instytutu. Przedstawia się tam historię prawa, a opowieść rozpoczyna prawo rzymskie zilustrowane słynną mozaiką z Rawenny, która ukazuje grupę dowódców wojskowych i duchownych otaczających cesarza Justyniana.

sily powietrzne1

sily powietrzne1

 

Cesarz Justynian pojawia się na fryzie w sali rozpraw Sądu Najwyższego USA w Waszyngtonie, DC naprzeciwko cesarza Oktawiana Augusta.

Kontakt

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
tel./fax (012) 422-10-33 wew. 1201

Szukaj

© Solmedia 2021